početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
147 SAVEZNA KOMISIJA ZA PREGLED FILMOVA Savezna komisija za pregled filmova1949-1971.1944-1971.FNRJ
41 SAVEZNA PLANSKA KOMISIJA Komisija za privrednu obnovu zemlje pri Privrednom savetu DFJ, 1945-1946; Savezna planska komisija, 1946-1951.1946-1951.1944-1951.Socijalistička Jugoslavija
187 SAVEZNA UPRAVA ZA INVESTICIONU IZGRADNJU Savezna uprava za unvesticionu izgradnju1953-1955.1952-1955.1952-1955.
778 SAVEZNI DRŽAVNI TUŽILAC Savezni javni tužilac, Savezni državni tužilac1992-2003.1989-2003. 
320 SAVEZNI KOMITET ZA NAUKU I KULTURU Savezni komitet za nauku i kulturu Vlade SFRJ1974-1978.1966–1978.period SFRJ
577 SAVEZNI KOMITET ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE Savezni komitet za rad i zapošljavanje1974-1978.1973-1978.SFRJ
578 SAVEZNI KOMITET ZA RAD, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU Savezni komitetr za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu1978-1989.1975-1989.SFRJ
582 SAVEZNI KOMITET ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU Savezni komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu1974-1978.1973-1978.SFRJ
319 SAVEZNI SAVET ZA OBRAZOVANJE I KULTURU Savezni savet za obrazovanje i kulturu1967-1971.1961-1971.socijalistički (SFRJ)
586 SAVEZNI SAVET ZA RAD Savezni savet za rad1967-1971.1967-1971.SFRJ