početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
14 MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ministarstvo unutrašnjih dela Kraljevine SHS; Ministarstvo unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije1918-1941.1915-1941.kraljevina
69 MINISTARSTVO VERA KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA Ministarstvo vera Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 1919-1929.1919-1929.1918-1933.Kraljevina Jugoslavija
22 MINISTARSTVO ZA FEDERALNE JEDINICE DFJ Ministarstvo za federalne jedinice DFJ1945-1946.1945-1946.DFJ
3 MINISTARSTVO ZA KONSTITUANTU Ministarstvo za konstituantu1945-1946.1945-1946.FNRJ
164 MINISTARSTVO ŽELEZNICA VLADE FNRJ Ministarstvo železnica Vlade FNRJ1948-1951.1948-1951.FNRJ
72 NARODNA SKUPŠTINA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Privremeno Narodno predstavništvo KSHS, Ustavotvorna narodna skupština, Narodna skupština KSHS, Narodna skupština Kraljevine Jugoslavije1919-1945.1919-1947.Kraljevina Jugoslavija
151 OPŠTE JUGOSLOVENSKO BANKARSKO DRUŠTVO A.D. Opšte jugoslovensko bankarsko društvo a.d.1927-1945.1921-1946.FNRJ
875 POČASNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U PARANI Počasni konzulat KJ u Parani, Poslanstvo KJ u Argentini - Buenos Ajres, Generalni konzulat u Buenos Ajresu.1928-1940.1928-1940.Kraljevina Jugoslavija
305 POPOVIĆ ĐURA Popović Đura1892-1961.1910, 1911, 1918-1939.Kraljevina Jugoslavija
385 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U ARGENTINI - BUENOS AJRES Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Argentini – Buenos Ajres1928-1945.1926-1945.