Veb aplikacija pod nazivom Inventar urađena je za potrebe kako zaposlenih u Odeljenju za sređivanje i obradu arhivske građe, koji putem ove veb aplikacije unose podatke o informativnim sredstvima sređenih i obrađenih fondova - inventarima, tako i za potrebe svih korisnika, koji mogu da pregledaju i pretražuju te podatke.

Trenutno je u bazu podataka uneto 149 inventara i u njoj je moguće pretraživati sve celine inventara: opšte podatke za fondove, jedinice opisa, klasifikacione sheme, indekse arhivske građe, knjige evidencije, kartoteke, personalna dokumenta i fotografije u građi.

Urađeno je i pretraživanje dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća, kao i banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65 "Ministarstvo trgovine i industrije KJ". Takođe, urađeno je pretraživanje dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-17 "Ministarstvo industrije Vlade FNRJ".