početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
36 SAVET ZA NARODNO ZDRAVLJE I SOCIJALNU POLITIKU VLADE FNRJ Savet za narodno zdravlje i socijalnu politiku vlade FNRJ1951-1953.1948-1953.FNRJ
317 SAVET ZA NAUKU I KULTURU VLADE FNRJ Savet za nauku i kulturu Vlade FNRJ1950-1953.1945-1953.FNRJ
4 SAVET ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO VLADE FNRJ Povereništvo NKOJ-a za šumarstvo, 1944/45; Pov. NKOJ-a za poljop., 1944/45; Min. polj. DFJ, 1945/46; Min. šumar. DFJ, 1945/46; Min. poljop. i šum. FNRJ, 1946/47; Savet za polj. i šum. Vlade FNRJ, 1950/52; Min. polj. FNRJ, 1948/50; Min. šum. FNRJ, 1948/50.1950-1953.1944-1953.socijalistička Jugoslavija
109 SAVET ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU VLADE FNRJ Savet za prerađivačku industriju Vlade FNRJ1950-1951.1950-1951.FNRJ
167 SAVET ZA PROMET ROBOM VLADE FNRJ Savet za promet robom Vlade FNRJ (1950-1953)1950-1953.1950-1953.FNRJ
170 SAVET ZA ZAKONODAVSTVO I IZGRADNJU NARODNE VLASTI VLADE FNRJ Savet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Vlade FNRJ i Komitet za zakonodavstvo i izgradnju vlasti Vlade FNRJ1950-1953.1945-1954.FNRJ
145 SAVEZ STUDENATA JUGOSLAVIJE Savez studenata Jugoslavije.1951-1974.1951-1974, 1977.FNRJ
128 SAVEZNA DRŽAVNA ARBITRAŽA Savezna državna arbitraža1947-1954.1947-1954.FNRJ
559 SAVEZNA KOMISIJA ZA KULTURNE VEZE S INOSTRANSTVOM sSvezna komisija za kulturne veze sa inostranstvom1953-1971.1946-1971.socijalistički
177 SAVEZNA KOMISIJA ZA NUKLEARNU ENERGIJU SAVEZNA KOMISIJA ZA NUKLEARNU ENERGIJU1955-1971.1955-1971.SFRJ