početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
125 DRŽAVNA HIPOTEKARNA BANKA Uprava fondova Kraljevine Srbije, Uprava fondova Kraljevine SHS, Državna hipotekarna banka KJ, Državna hipotekarna banka1918-1946.1898-1946.Kraljevina Jugoslavija, FNRJ
61 DRŽAVNO OMLADINSKO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE - AUTOPUT Državno omladinsko građevinsko preduzeće "Autoput", 1947-1950.1947-1950.1947-1952.Socijalistička Jugoslavija
58 EKONOMSKI INSTITUT Ekonomski institut FNRJ1946-1958.1947-1959.FNRJ
103 EMIGRANTSKA VLADA KRALJEVINE JUGOSLAVIE Ministarski savet, Predsedništvo Ministarskog saveta1941-1945.1941-1945.ratni period
23 GENERALNA DIREKCIJA METALURGIJE VLADE FNRJ Generalna direkcija metalurgije Vlade FNRJ1950-1951.1949-1952.FNRJ
146 GENERALNA DIREKCIJA SAVEZNE HEMIJSKE INDUSTRIJE Glavna direkcija savezne hemijske industrije1947-1950.1946-1950.1946-1950.
140 GENERALNA DIREKCIJA SAVEZNE METALNE INDUSTRIJE Generalna direkcija savezne metalne industrije1947-1950.1947-1950.FNRJ
106 GENERALNA DIREKCIJA ZA CRNU METALURGIJU VLADE FNRJ Glavna uprava crne metalurgije Ministarstva rudarstva, 1946-1947; Generalna direkcija za crnu metalurgiju, 1947-1951.1947-1951.1946-1952.FNRJ
107 GENERALNA DIREKCIJA ZA MAŠINOGRADNJU VLADE FNRJ Generalna direkcija za mašinogradnju Vlade FNRJ1950-1951.1949-1952.FNRJ
44 GENERALNA DIREKCIJA ZA NAFTU I PLIN MINISTARSTVA RUDARSTVA VLADE FNRJ Glavna direkcija za naftu i plin Ministarstva rudarstva FNRJ; Generalna direkcija za naftu i plin Ministarstva rudarstva FNRJ.1947-1950.1947-1950.1947-1950.