početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 187

naziv fonda: SAVEZNA UPRAVA ZA INVESTICIONU IZGRADNJU

stvaraoci arhivske građe: Savezna uprava za unvesticionu izgradnju

granične godine fonda: 1953-1955.

granične godine građe: 1952-1955.

period građe fonda: 1952-1955.

količina arhivske građe: 11 fasikli i 5 knjiga evidencija

dužina fonda: 1.2

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: sređen

obrađivač: Tonka Župančić

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Savezna uprava za investicionu izgradnju (u daljem tekstu SUII) osnovana je Uredbom Saveznog izvršnog veća od 27.06.1953. kao savezni organ uprave koji vrši određene upravne poslove iz nadležnosti federacije u oblasti investicione izgradnje. Prema pomenutoj Uredbi, Odbor za privredu SIV-a može ovlastiti Upravu da u ime FNRJ sklapa ugovore sa preduzećima o izgradnji saveznih investicionih objekata i da vrši prava investitora u pogledu određenih investicionih radova.
Rešenjem SIV-a o ovlašćenjima SUII u odnosu na preduzeća koja se izgrađuju iz sredstava saveznog budžeta i u odnosu na ta sredstva od 11.02.1954. SUII stiče pravo raspolaganja sredstvima saveznog budžeta namenjenim za investicionu izgradnju objekata koji se delimično ili u celosti izgrađuju iz tih sredstava.
Rešenjem Odbora za privredu SIV-a od 29.01.1954. SUII je, umesto Uprave za spoljnu trgovinu bila ovlašćena da daje odobrenja privrednim organizacijama za izvođenje građevinskih radova i isporuku i montažu investicionih dobara u inostranstvu.
Odlukom SIV-a od 30.07.1954 prestaje da važi navedeno rešenje, a time i ovlašćenje SUII da daje odobrenja za izvođenje građevinskih radova u inostranstvu.
Savezna uprava za investicionu izgradnju ukinuta je Uredbom SIV-a 9.02.1955. godine.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad