početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
66 MINISTARSTVO PROSVETE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ministarstvo prosvete Kraljevine Jugoslavije1918-1941.1918-1941.Kraljevina Jugoslavija
313 MINISTARSTVO PROSVETE VLADE FNRJ Ministarstvo prosvete Vlade FNRJ1945-1946.1944-1946.FNRJ
25 MINISTARSTVO RADA VLADE FNRJ Ministarstvo rada Vlade FNRJ, 1946-1951.1946-1951.1946-1951.Socijalistička Jugoslavija
24 MINISTARSTVO RUDARSTVA VLADE FNRJ Povereništvo za rudarstvo, 7.12.1944 - 7.03.1945, Ministarstvo rudarstva vlade DFJ1945-1950.1944-1951.FNRJ
642 MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE DFJ Povereništvo NKOJ-a za socijalnu politiku, 1943-1945. i Ministarstvo socijalne politike DFJ/FNRJ, 1945-1946.1945-1946.1944-1945.FNRJ
39 MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I NARODNOG ZDRAVLJA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ministarstvo za socijalnu politiku KSHS, 1918-1929; Ministarstvo narodnog zdravlja KSHS, 1918-1929; .Ministarstvo socijalne politike i narodnog zdravlja KJ, 1929-1945.1919-1945.1919-1945.Kraljevina Jugoslavija
68 MINISTARSTVO ŠUMA I RUDNIKA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ministarstvo šuma i rudnika Kraljevine Jugoslavije.1918-1941.1873-1941.Kraljevina Jugoslavija
16 MINISTARSTVO TEŠKE INDUSTRIJE VLADE FNRJ Ministarstvo industrije Vlade FNRJ, 1946-1948; Ministarstvo teške industrije Vlade FNRJ, 1948-1950.1948-1950.1945-1950.Socijalistička Jugoslavija
65 MINISTARSTVO TRGOVINE I INDUSTRIJE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ministarstvo trgovine i industrije Kraljevine Jugoslavije, 1918-1941.1918-1941.1918-1941.Kraljevina Jugoslavija
163 MINISTARSTVO TRGOVINE I SNABDEVANJA VLADE FNRJ Povereništvo NKOJ-a za narodnu privredu, 1943-1944; Povereništva za: trgovinu i industriju; socijalnu politiku; za ishranu; za trgovinu i snabdevanje 1944-1945; Ministarstvo trgovine i snabdevanje DFJ i, Ministarstvo trgovine i snabdevanja FNRJ, 1946-19501946-1950.1944-1950.FNRJ