početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
587 SAVEZNI SAVET ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITKU Savezni savet za zdravstvo i socijalnu politiku SFRJ1967-1971.1966-1972.socijalistički.
318 SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE I KULTURU Sekretarijat za prosvetu (1953-1956); Sekretarijat SIV za prosvetu i kulturu (1956-1963); Savezni sekretarijat za prosvetu i kulturu (1963-1965); Savezni sekretarijat za obrazovanje i kulturu (1965-1967).1954-1967.1926-1971.FNRJ, SFRJ
597 SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA RAD Savezni sekretarijat za rad1954-1967.1953-1967.SFRJ
598 SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU Savezni sekretarijat za rad i socijalnu politiku1971-1974.1969-1974.SFRJ
212 SAVEZNI SUD Savezni sud1945-2003.1945-2003.socijalistički
130 SAVEZNO IZVRŠNO VEĆE Savezno izvršno veće1953-1970.1953-1970.FNRJ, SFRJ
215 SAVEZNO JAVNO TUŽILAŠTVO Savezno javno tužilaštvo1945-1992.1945-1992.socjalistički
605 SEKRETARIJAT SIV-a ZA NARODNO ZDRAVLJE Sekretarijat SIV-a za narodno zdravlje1956-1962.1953-1963.FNRJ
610 SEKRETARIJAT ZA NARODNO ZDRAVLJE I SOCIJALNU ZAŠTITU Sekretarijat za narodno zdravlje i socijalnu zaštitu1954-1956.1949-1956.FNRJ
702 SINDIKAT GRAFIČKIH RADNIKA JUGOSLAVIJE Savez radnika i nameštenika grafičara industije Jugoslavije, 1945-1946; Sindikat grafičkih radnika i nameštenika Jugoslavije 1946-1949; Savez radnika i službenika grafičke industrije Jugoslavije, 1949-1952; Sindikat grafičara Jugoslavije, 1952-1963.1944-1963.1946-1960.FNRJ