početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
70 MINISTARSTVO FINANSIJA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ministarstvo finansija Kraljevine Srbije, 1877-1918; Ministarstvo finansija Kraljevine SHS, 1918-1929; Ministarstvo finansija Kraljevine Jugoslavije, 1929-1941.1918-1941.1877-1944.Kraljevina Jugoslavija
71 MINISTARSTVO FIZIČKOG VASPITANJA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ministarstvo fizičkog vaspitanja Kraljevine Jugoslavije1932-1941.1932-1941.Krajevina Jugoslavija
17 MINISTARSTVO INDUSTRIJE VLADE FNRJ Povereništvo NKOJ-a za trgovinu i industriju, 1944-1945; Povereništvo NKOJ-a za industriju, 1945; Ministarstvo industrije DFJ 1945; Ministarstvo industrije FNRJ, 1945-1948.1944-1948.1945-1948.DFJ, FNRJ
334 MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije1918-1945.1915-1941.Kraljevina Jugoslavija
10 MINISTARSTVO LAKE INDUSTRIJE VLADE FNRJ Ministarstvo lake industrije Vlade FNRJ1948-1950.1945-1950.FNRJ
671 MINISTARSTVO NARODNOG ZDRAVLJA DFJ Povereništvo NKOJ za narodno zdravlje, Ministarstvo narodnog zdravlja DFJ, FNRJ1945-1946.1944-1945.FNRJ
67 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ministarstvo poljoprivrede i voda Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 1918-1929, Ministarstvo poljoprivrede Kraljevine Jugoslavije, 1929-1941.1919-1941.1919-1941.Kraljevina Jugoslavija
552 MINISTARSTVO POMORSTVA VLADE FNRJ Glavna uprava pomorstva i Ministarstvo pomorstva FNRJ1946-1953.1945-1953.Federativna Narodna Republika Jugoslavija
63 MINISTARSTVO PRAVDE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ministarstvo pravde Kraljevine Jugoslavije, 1918-1944.1918-1944.1896-1944.Kraljevina Jugoslavija
49 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA VLADE FNRJ Povereništvo za sudstvo NKOJ, Ministarstvo pravosuđa DFJ, Ministarstvo pravosuđa FNRJ1945-1953.1943-1953.DFJ, FNRJ