početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
392 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U BELGIJI - BRISEL Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Belgiji, 1918-1945.1918-1945.1929-1941.Kraljevina Jugoslavija
388 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U FRANCUSKOJ - PARIZ Poslanstvo Kraljevine Srbije u Francuskoj, 1917-1818; Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije (KSHS), 1918-1941.1917-1941.1918-1945.kraljevina Jugoslavija
373 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U ITALIJI - RIM Poslanstvo Kraljevine Srbije u Italiji, 1918; Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije (KSHS) u Italiji, 1918-1941.1918-1941.1918-1941.Kraljevina Jugoslavija
439 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U KANADI - OTAVA Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Kanadi - Otava 1941-1945 (1942-1944)1942-1944.1941-1945.Kraljevina Jugoslavija
396 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U MAĐARSKOJ - BUDIMPEŠTA Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Mađarskoj - Budimpešta1920-1941.1918-1941.kraljevina
380 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U PORTUGALIJI - LISABON Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Portugaliji- Lisabon1941-1945.1941-1945.Kraljevina Jugoslavija
395 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U RUMUNIJI - BUKUREŠT Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije (KSHS), 1918-1941.1918-1941.1919-1942.Kraljevina Jugoslavija
371 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA - VAŠINGTON Kraljevina Srbija, Kraljevina Jugoslavija, Demokratska Federativna Jugoslavija, Federativna Narodna Republika Jugoslavija;1918-1945.1917-1945.kraljevina
382 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U ŠVEDSKOJ - STOKHOLM Poslanstvo Kraljevine Srbije u Švedskoj; Poslanstvo KSHS u Švedskoj; Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Švedskoj - Stokholm.1918-1920, 1937-1945.1917-1920, 1937-1945.kraljevina
370 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U TURSKOJ - CARIGRAD Poslanstvo Kraljevine Srbije u Turskoj, 1890-1918; Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije (KSHS) u Turskoj, 1918-1945.1918-1945.1890-1945.kraljevina Jugoslavija