početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
642 MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE DFJ Povereništvo NKOJ-a za socijalnu politiku, 1943-1945. i Ministarstvo socijalne politike DFJ/FNRJ, 1945-1946.1945-1946.1944-1945.FNRJ
65 MINISTARSTVO TRGOVINE I INDUSTRIJE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ministarstvo trgovine i industrije Kraljevine Jugoslavije, 1918-1941.1918-1941.1918-1941.Kraljevina Jugoslavija
66 MINISTARSTVO PROSVETE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ministarstvo prosvete Kraljevine Jugoslavije1918-1941.1918-1941.Kraljevina Jugoslavija
67 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ministarstvo poljoprivrede i voda Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 1918-1929, Ministarstvo poljoprivrede Kraljevine Jugoslavije, 1929-1941.1919-1941.1919-1941.Kraljevina Jugoslavija
671 MINISTARSTVO NARODNOG ZDRAVLJA DFJ Povereništvo NKOJ za narodno zdravlje, Ministarstvo narodnog zdravlja DFJ, FNRJ1945-1946.1944-1945.FNRJ
68 MINISTARSTVO ŠUMA I RUDNIKA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ministarstvo šuma i rudnika Kraljevine Jugoslavije.1918-1941.1873-1941.Kraljevina Jugoslavija
69 MINISTARSTVO VERA KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA Ministarstvo vera Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 1919-1929.1919-1929.1918-1933.Kraljevina Jugoslavija
70 MINISTARSTVO FINANSIJA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ministarstvo finansija Kraljevine Srbije, 1877-1918; Ministarstvo finansija Kraljevine SHS, 1918-1929; Ministarstvo finansija Kraljevine Jugoslavije, 1929-1941.1918-1941.1877-1944.Kraljevina Jugoslavija
702 SINDIKAT GRAFIČKIH RADNIKA JUGOSLAVIJE Savez radnika i nameštenika grafičara industije Jugoslavije, 1945-1946; Sindikat grafičkih radnika i nameštenika Jugoslavije 1946-1949; Savez radnika i službenika grafičke industrije Jugoslavije, 1949-1952; Sindikat grafičara Jugoslavije, 1952-1963.1944-1963.1946-1960.FNRJ
71 MINISTARSTVO FIZIČKOG VASPITANJA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ministarstvo fizičkog vaspitanja Kraljevine Jugoslavije1932-1941.1932-1941.Krajevina Jugoslavija