početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
142 SOCIJALISTIČKI SAVEZ RADNOG NARODA JUGOSLAVIJE Jedinstveni Narodnooslobodilački front Jugoslavije, 1944-1946; Narodni front Jugoslavije, 1946-1952; Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije, 1952-1990.1952-1960.1945-1960.Socijalistička Jugoslavija
137 SREDIŠNJA UPRAVA ZA POSREDOVANJE RADA Središnja uprava za posredovanje rada1927-1946.1923-1942, 1945-1946.Kraljevina Jugoslavija
37 STOJADINOVIĆ MILAN dr Milan Stojadinović1881-1961.1914-1944.Kraljevina Jugoslavija
81 STOŠOVIĆ DOBRIVOJE Stošović Dobrivoje1922-1942.1894-1942.Kraljevina Jugoslavija
52 UPRAVA ZA SPOLJNU TRGOVINU FNRJ Ministarstvo spoljne trgovine Vlade FNRJ, Sekretarijat Ministarstva za inostrane poslove Vlade FNRJ, Zavod za planiranje Vlade FNRJ, Savezni državni sekretarijat za poslove narodne privrede, Savezna trgovinska komora i Uprava za spoljnu trgovinu FNRJ.1953-1956.1953-1956.FNRJ
75 URED ZA KONTROLU CENA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ministarstvo trgovine i industrije Kraljevine Jugoslavije, Ured za kontrolu cena (15. II 1940-16. II 1941); Ministarstvo snabdevanja i ishrane Kraljevine Jugoslavije, Ured za kontrolu cena (17. II 1941-20. III 1941).1940-1941.1935-1941.Kraljevina Jugoslavija
96 USTANOVE AGRARNE REFORME KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ministarstvo za agrarnu reformu Kraljevine SHS, 1919-1929; Ministarstvo poljoprivrede Kraljevine Jugoslavije, 1929-1941; Komisija za likvidaciju agrarne reforme-Petrovgrad, 1931-1944.1919-1929.1913-1944.KSHS, KJ
213 VRHOVNI PRIVREDNI SUD Vrhovni privredni sud1954-1974.1954-1974.socijalistički
406 ZEČEVIĆ MIODRAG Zečević Miodrag1964-1992.1964-1992.FNRJ, SFRJ, SRJ