početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 147

naziv fonda: SAVEZNA KOMISIJA ZA PREGLED FILMOVA

stvaraoci arhivske građe: Savezna komisija za pregled filmova

granične godine fonda: 1949-1971.

granične godine građe: 1944-1971.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 61 fascikla

dužina fonda: 7.3

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređen

obrađivač: Slobodanka Dojčinović

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Komisija za pregled filmova pri Komitetu za kinematografiju vlade FNRJ prvi put se pominje 6.04.1949. godine u okviru Uredbe o pregledu filmova za javno prikazivanje.
Ukazom o reorganizaciji Vlade FNRJ od 7.04.1951, poslovi iz nadležnosti ukinutog Komiteta za kinematografiju prenose se na novoosnovani Savet za nauku i kulturu vlade FNRJ. Uredbom o pregledu filmova za javno prikazivanje od 6.05.1953. godine, Komisija za pregled filmova preimenovana je u Saveznu komisiju za pregled filmova. Po ovoj Uredbi pregled filmova vrše i odobrenje za javno prikazivanje daju Savezna komisija za pregled filmova i republičke komisije za pregled filmova. Istom Uredbom Savezna komisija za pregled filmova postaje predračunska ustanova sa samostalnim finansiranjem.
Uredbom o izmenama Uredbe o pregledu filmova za javno prikazivanje i Rešenjem
iz 1954. godine, Savezna komisija za pregled filmova prestaje sa radom kao ustanova sa samostalnim finansiranjem i do Uredbe o Saveznoj komisiji za pregled filmova iz 1962. godine nastavlja sa radom kao organ uprave pri Sekretarijatu Saveznog izvršnog veća za prosvetu i kulturu.
Savezna komisija za pregled filmova 1965. godine postaje organ u sastavu Saveznog sekretarijata za obrazovanje i kulturu, a 1967. nastavlja rad kao savezna
organizacija.
U skladu sa Zakonom o organizaciji i delovanju saveznih organa uprave i saveznih organizacija 1.10.1971. godine doneta je Odluka po kojoj se ukida i prestaje sa radom između ostalih saveznih organizacija i Savezna komisija za pregled filmova.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad