početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
141 ANTIFAŠISTIČKI FRONT ŽENA JUGOSLAVIJE Antifašistički front žena Jugoslavije, 1942-1953.1942-1955.1945-1953.FNRJ
124 APOTEKARSKA KOMORA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Apotekarska komora Kraljevine Jugoslavije1925-1941.1927-1941.Kraljevina Jugoslavija
101 BALKANSKI INSTITUT Balkanski institut1934-1941.1934-1941.Kraljevina Jugoslavija
76 CENTRALA INDUSTRIJSKIH KORPORACIJA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Centrala industrijskih korporacija Kraljevine Jugoslavije, 1923-1941.1923-1941.1922-1941.Kraljevina Jugoslavija
77 CENTRALNA UPRAVA ZA TRGOVINSKI PROMET SA INOSTRANSTVOM Centralna uprava za trgovinski promet sa inostranstvom Ministarstva trgovine i industrije Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, od 7. marta 1919. do 17. aprila 1920, ali je njegova likvidacija trajala do 1927.1919-1920.1919-1927.Kraljevina Jugoslavija
38 CENTRALNI PRESBIRO PREDSEDNIŠTVA MINISTARSKOG SAVETA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Centralni presbiro Predsedništva Ministarskog saveta KJ, Opšta državna obaveštajna služba.1929-1941.1903-1941.Kraljevina Jugoslavija
117 CENTRALNO VEĆE SAVEZA SINDIKATA JUGOSLAVIJE Centralno veće Saveza sindikata Jugoslavije;1945-1990.1944-1960.FNRJ
339 DELEGACIJA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE PRI KOMISIJI ZA REPARACIJE U PARIZU Delegacija Kraljevine Jugoslavije pri Komisiji za reparacije u Parizu1919-1930.1919-1930.Kraljevina Jugoslavija
126 DIREKCIJA JUGOSLOVENSKE SLOBODNE ZONE U SOLUNU Jugoslovenska slobodna zona u Solunu1923-1941, 1945-1976.1945-1976.FNRJ
625 DIREKCIJA ZA ELEKTRIFIKACIJU SAVETA ZA ENERGETIKU I EKSTRAKTIVNU INDUSTRIJU VLADE FNRJ Direkcija za elektrifikaciju Saveta za energetiku i ekstraktivnu industriju Vlade FNRJ.1950-1951.1947-1951.FNRJ