početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 41

naziv fonda: SAVEZNA PLANSKA KOMISIJA

stvaraoci arhivske građe: Komisija za privrednu obnovu zemlje pri Privrednom savetu DFJ, 1945-1946; Savezna planska komisija, 1946-1951.

granične godine fonda: 1946-1951.

granične godine građe: 1944-1951.

period građe fonda: Socijalistička Jugoslavija

količina arhivske građe: 633 fascikle

dužina fonda: 70.3

stanje građe: dobro

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređen.

obrađivač: Ksenija Milosavljević

informativno sredstvo: Inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Savezna planska komisija (SPK) je osnovana 25. maja 1946. godine po Zakonu o opšteprivrednom planu i državnim organima za planiranje. Nadležnost SPK prostirala se na: izradu opštedržavnih privrednih planova, razmatranje i usklađivanje privrednih planova republika i privrednih programa saveznih resora, kao i proveravanje izvršenja planova i predlaganje odgovarajućih mera, obezbeđenje pravilnih srazmera u razvitku privrednih grana i pravilnog razmeštaja proizvodnih snaga u zemlji, koordinacija celokupne službe planiranja, rukovođenje statističkom službom pribiranja podataka za izradu i proveru planova, proučavanje privrednih problema, unapređenje ekonomskog i tehničkog znanja i iskustva, organizovanje istraživačke delatnosti, propagiranje načela planiranja i pripremanje stručnih kadrova za planiranje i statistiku.
Za celo vreme svoga postojanja SPK nije imala čvrstu čak ni jasnu organizacionu strukturu, s obzirom na česte reorganizacije u cilju pronalaženja adekvatne metodologije planiranja. SPK je imala široko polje delovanja - od privrede do kulture, prosvete, zdravstva i socijalnog staranja.
U sklopu SPK i pod njenom nadležnošću bilo je više ustanova i komisija: Državni statistički ured, Savezna komisija za standardizaciju, Savezna uprava za mere i dragocene metale, Institut za racionalizaciju, Savezna uprava za unapređenje proizvodnje, Biro za evidencije SPK, Institut za elektroveze u Ljubljani, Komisija za reviziju idejnih projekata i Komisija za reviziju programa izgradnje.
Za celo vreme svoga postojanja SPK nije imala prezizno određeni delokrug rada, a njome je rukovodio ministar industrije, a zatim ministar teške industrije.
SPK je ukinuta 6. aprila 1951. godine, a njene poslove preuzeli su Privredni savet Vlade FNRJ i Glavna uprava za plan.
Građa Fonda je nekompletna, a ista je u dobrom stanju.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad