početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 578

naziv fonda: SAVEZNI KOMITET ZA RAD, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU

stvaraoci arhivske građe: Savezni komitetr za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu

granične godine fonda: 1978-1989.

granične godine građe: 1975-1989.

period građe fonda: SFRJ

količina arhivske građe: 55 fascikli, 36 knjiga evidencije.

dužina fonda: 7.5

stanje građe: dobro

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađen

obrađivač: Vesna Đokić

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Zakonom o organizaciji i delokrugu saveznih organa uprave i saveznih organizacija, 15.maja 1978. godine, ukinut je i prestao sa radom Savezni komitet za zdravstvo i zapošljavanje. Pomenutim zakonom propisano je da16. maja1978 godine počne sa radom Savezni komitet za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu, koji je preuzeo nadležnosti,odnosno poslove iz delokruga ukinutih – Saveznog komiteta za zdravstvo i socijalnu zaštitu i Saveznog komiteta za rad i zapošljavanje.
Delokrug Saveznog komiteta za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu obuhvatao je sve poslove i zadatke koji su bili u delokrugu bivših Saveznog komiteta za rad i zapošljavanje i Saveznog komiteta za zdravstvo i socijalnu zaštitu. Zakonom je naglašena uloga novoosnovanog Komiteta u pojedinim oblastima delovanja( kao što je oblast društveno-ekonomskih odnosa od značaja za organizovanje i razvoj zdravstva, socijalne zaštite i stanovanja)...U oblasti rada i zdravstva prelamali su se elementi ukupne socijalne politike zemlje. Na ovim područjima bio je vrlo razgranat sistem društvenog dogovaranja i samoupravnog sporazumevanja kao i prisustvo brojnih samoupravnih interesnih zajednica i drugi oblici samoupravnog organizovanja. U uslovima ovakvog samoupravnog mehanizma, trebalo je obezbediti nadzor i praćenje ostvarivanja osnovnih prava radnika, sprovođenje smernica plana i rezolucija, posebno sa aspekta praćenja ukupne potrošnje u ovim oblastima. Dalje, trebalo je ostvariti intenzivnu saradnju i koordinirajuću ulogu Komiteta kod dogovaranja između republika i pokrajina. Sa druge strane, međunarodna saradnja Jugoslavije na području rada i zdravstva bila je veoma razgranata i intenzivna. Obavljani su razni zadaci i poslovi vezani za članstvo ili saradnju Jugoslavije sa mnogim specijalizovanim agencijama Ujedinjenih nacija i drugim međunarodnim organizacijama- Samo u oblasti rada Komitet je bio angažovan na pripremi i sprovođenju preko 100 konvencija i drugih instrumenata Međunarodne organizacije rada. Bilateralni odnosi ( posebno u oblasti zaključivanja raznih međunarodnih sporazuma u vezi sa socijalnim osiguranjem i zapošljavanjem) bili su izuzetno razvijeni. Oni su bili posebno intenzivni sa zemljama u razvoju, naročito u okviru izvođenja investicionih radova i ostvarivanja međunarodne tehničke saradnje.
Preciznije, Komitet je obavljao poslove koji su se odnosili na: Osnovna prava radnika u udruženom radu u oblasti zapošljavanja, radnih odnosa, raspodele sredstava za lične dohotke i zaštite na radu; Socijalno osiguranje i druga osnovna prava radnih ljudi kojima se obezbeđuje njihova socijalna sigurnost i solidarnost; Zapošljavanje i zaštitu položaja i prava jugoslovenskih građana na radu u inostranstvu; Društveno-ekonomske odnose i druga pitanja od značaja za organizovanje i razvoj društva, socijalne zaštite i stanovanja; Zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti; Zdravstvenu ispravnost životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe; Proizvodnju i promet opojnih droga; Stavljanje u promet lekova i otrova;Standarde i norme kvaliteta lekova i sanitetskog materijala; Zaštitu životne sredine od jonizujućeg zračenja i drugih štetnih uticaja; Sanitarni nadzor na državnoj granici: Zdravstvenu i socijalnu zaštitu izbeglica i drugog stranaca u Jugoslaviji; Zaštitu članova porodica na obaveznoj vojnoj službi; Evidencije u oblasti rada i zdravstva.
.Savezni komitet za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu, 16. maja 1988.godine, je promenio nazivu Savezni komitet za rad, zdravstvo i socijalnu politiku. Ukinut je 16. marta 1989. godine i njegove poslove preuzeo je Savezni sekretarijat za rad, zdravstvo, boračka pitanja i socijalnu politiku.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad