početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
784 ISELJENIČKO IZASLANSTVO KJ ZA JUŽNU AMERIKU U BUENOS AJRESU Iseljeničko izaslanstvo KJ za Južnu Ameriku u Buenos Ajresu 1926-1933.kraljevina
80 JOVAN JOVANOVIĆ -PIŽON Jovan Jovanović - Pižon, 1859-1939; Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Srbije 1870-1918; Ministarstvo inpostranih poslova Kraljevine Jugoslavije (KSHS)a, 1918-1939.1859-1939.1870-1939.Kraljevina Jugoslavija
97 KOMISIJA ZA AGRARNU REFORMU I KOLONIZACIJU VLADE FNRJ, 1946-1948. Agrarni savet Vlade DFJ, 1945; Ministarstvo kolonizacije Vlade FNRJ, 1945-1946; Komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Vlade FNRJ, 1946-1948.1946-1948.1945-1948.socijalistička Jugoslavija
127 KOMISIJA ZA VANREDNI UVOZ PREHRAMBENIH ARTIKALA VLADE FNRJ Komisija za vanredni uvoz prehrambenih artikala Vlade FNRJ1950-1952.1950-1952.FNRJ
556 KOMITET ZA ELEKTROPRIVREDU VLADE FNRJ Ministarstvo elektroprivrede Vlade FNRJ, Komitet za elektroprivredu Vlade FNRJ.1950.1948-1950.FNRJ
314 KOMITET ZA KULTURU I UMETNOST VLADE FNRJ Komitet za kulturu i umetnost Vlade FNRJ.1946-1948.1946-1948.FNRJ
315 KOMITET ZA ŠKOLE I NAUKU PRI VLADI FNRJ Komitet za škole i nauku pri Vladi FNRJ1946-1948.1945-1948.FNRJ
33 KOMITET ZA SOCIJALNO STARANJE VLADE FNRJ Komitet za socijalno staranje Vlade FNRJ1946-1951.1946-1951.FNRJ
182 KOMITET ZA ZAKONODAVSTVO I IZGRADNJU NARODNE VLASTI VLADE FNRJ Komitet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Vlade FNRJ1946-1950.1946-1950.FNRJ
31 KOMITET ZA ZAŠTITU NARODNOG ZDRAVLJA Komitet za zaštitu narodnog zdravlja Vlade FNRJ1946-1951.1946-1951.socijalistički period