početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 784

naziv fonda: ISELJENIČKO IZASLANSTVO KJ ZA JUŽNU AMERIKU U BUENOS AJRESU

stvaraoci arhivske građe: Iseljeničko izaslanstvo KJ za Južnu Ameriku u Buenos Ajresu

granične godine fonda:

granične godine građe: 1926-1933.

period građe fonda: kraljevina

količina arhivske građe: 1 fascikla, 1 knjiga

dužina fonda: 0.12

stanje građe:

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivstički sređen

obrađivač: Lidija Opojevlić

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Iseljeničko izaslanstvo za Južnu Ameriku u Buenos Ajresu započelo je rad 15.04.1926. godine. Osnivač ove institucije bilo je Minstarstvo za socijalnu politiku KSHS, ali je sem ovog Ministarstva, za njen rad bio nadležan i Generalni konzulat KSHS u Buenos Ajresu.
Zadaci ovog izaslanstva su pre svega bili usmereni ka socijalnoj i ekonomskoj pomoći jugoslovenskim iseljenicima u Argentini i drugim državama Južne Amerike. Često su se poslovi Izaslanstva poklapali sa delovanjem Generalnog konzulata, a kasnije i Poslanstva u Buenos Ajresu. Osim prvog iseljeničkog izaslanika koga je naimenovalo Ministarstvo, njegove naslednike su uglavnom predlagali poslanici, često ih smenjujući jer nisu bili na visini zadatka.
Arhivska građa ovog fonda je veoma oskudna.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad