početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
177 SAVEZNA KOMISIJA ZA NUKLEARNU ENERGIJU SAVEZNA KOMISIJA ZA NUKLEARNU ENERGIJU1955-1971.1955-1971.SFRJ
182 KOMITET ZA ZAKONODAVSTVO I IZGRADNJU NARODNE VLASTI VLADE FNRJ Komitet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Vlade FNRJ1946-1950.1946-1950.FNRJ
187 SAVEZNA UPRAVA ZA INVESTICIONU IZGRADNJU Savezna uprava za unvesticionu izgradnju1953-1955.1952-1955.1952-1955.
212 SAVEZNI SUD Savezni sud1945-2003.1945-2003.socijalistički
213 VRHOVNI PRIVREDNI SUD Vrhovni privredni sud1954-1974.1954-1974.socijalistički
215 SAVEZNO JAVNO TUŽILAŠTVO Savezno javno tužilaštvo1945-1992.1945-1992.socjalistički
22 MINISTARSTVO ZA FEDERALNE JEDINICE DFJ Ministarstvo za federalne jedinice DFJ1945-1946.1945-1946.DFJ
23 GENERALNA DIREKCIJA METALURGIJE VLADE FNRJ Generalna direkcija metalurgije Vlade FNRJ1950-1951.1949-1952.FNRJ
24 MINISTARSTVO RUDARSTVA VLADE FNRJ Povereništvo za rudarstvo, 7.12.1944 - 7.03.1945, Ministarstvo rudarstva vlade DFJ1945-1950.1944-1951.FNRJ
25 MINISTARSTVO RADA VLADE FNRJ Ministarstvo rada Vlade FNRJ, 1946-1951.1946-1951.1946-1951.Socijalistička Jugoslavija