početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 556

naziv fonda: KOMITET ZA ELEKTROPRIVREDU VLADE FNRJ

stvaraoci arhivske građe: Ministarstvo elektroprivrede Vlade FNRJ, Komitet za elektroprivredu Vlade FNRJ.

granične godine fonda: 1950.

granične godine građe: 1948-1950.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 9 fascikli; 1 fascikla platnih spiskova; 13 knjiga

dužina fonda: 1.35

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađen

obrađivač: Saša Ilić i Vesna Žikić

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Istovremeno sa ukidanjem Ministarstva elektroprivrede Vlade FNRJ, 8. februara 1950. godine „formiran je Komitet za elektroprivredu Vlade FNRJ, koji je rukovodio poslovima opštedržavnog značaja u oblasti elektroprivrede i za kordiniranje rada republičkih organa nadležnih za poslove elektroprivrede. Upravljenje nad preduzećima za proizvodnju elektroenergije preneto je na organe republičkih vlada. Ukinute su republičke generalne direkcije za elektroprivredu i umesto njih formirana ministarstva elektroprivrede narodnih republika. Komitet za elektroprivredu preuzeo je državna privredna preduzeća koja su bila pod neposrednim administrativno-operativnim rukovodstvom Ministarstva elektroprivrede.
Komitet za elektroprivredu Vlade FNRJ je veoma kratko postojao. U skladu sa daljom decentralizacijom državne uprave nad privredom, 14. juna 1950. godine ukinut je Komitet za elektroprivredu Vlade FNRJ i svi poslovi operativnog rukovođenja preneti su u nadležnost narodnih republika. Od tada više nisu postojali savezni organi uptave za poslove elektroprivrede.


skraćenice:
AJ - Arhiv Jugoslavije
AOR - administrativno – oprativni rukovodilac
BINEL - Biro za inostrane nabavke elektroprivrede
BiH - Bosna i Hercegovina
br. - broj
GDE - Generalna direkcija elektroprivrede
DV - dalekovod
DE - dizel elektrana
dr - doktor
dr. - drugi
ing. - inženjer
inž. - inženjer
kW - kilovat
kw. - knjiga
KPJ - Komunistička partija Jugoslavije
m - metar
MINEL - Ministarstvo elektroprivrede Vlade FNRJ
NR - Narodna Republika
PAZ - protivavionska zaštita
prof. - profesor
s.a. - sine anno
s.d. - sine dato
sl. - slično
SSSR - Biro za inostrane nabavke elektroprivrede
STT - Slobodna Teritorija Trsta
TE - termoelektrana
TELA (TELA) - Tovarna električnih aparatov, Ljubljana
TS - trafostanica
UNRRA - United Nations Relief and Rehabilitation Administration
FNRJ - Federativna Narodna Republika Jugoslavija
HE - hidroelektrana
HEP - Hidroelektroprojekt, Preduzeće za projektovanje elektrana i istražne radove, Beograd
Hz - herc


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad