početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
410 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U ŽENEVI Počasni generalni konzulat Kraljevine Jugoslavije u Ženevi1918-1945.1918-1945.kraljevina
760 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE SHS U BUDIMPEŠTI Generalni konzulat Kraljevine SHS u Budimpešti1918-1929.1922-1929.kraljevina
754 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE SHS U BUKUREŠTU Generalni konzulat Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Bukureštu, 1919-1929.1919-1929.1919-1929.Kraljevina Jugoslavija
134 GLAVNA DIREKCIJA SAVEZNE ELEKTROINDUSTRIJE Glavna uprava elektroindustrije, Glavna direkcija savezne elektroindustrije FNRJ1950-1951.1950-1951.FNRJ
133 GLAVNA DIREKCIJA SAVEZNE INDUSTRIJE VATROSTALNOG MATERIJALA Glavna direkcija za nemetale Ministarstva rudarstva FNRJ; Glavna direkcija savezne industrije vatrostalnog materijala.1947-1950.1947-1951.FNRJ
333 GLAVNA DRŽAVNA ARBITRAŽA Glavna državna arbitraža1947-1954.1946-1954.FNRJ
35 GLAVNA INVALIDSKA UPRAVA GLAVNA INVALIDSKA UPRAVA, INVALIDSKO ODELJENJE MINISTARSTVA NARODNE ODBRANE FNRJ1945-1950.1945-1950.FNRJ
532 GLAVNA UPRAVA POMORSTVA Pomorsko odeljenje Ministarstva saobraćaja DFJ; Glavna uprava pomorstva DFJ1945-1946.1944-1946.DFJ
129 GLAVNA UPRAVA ZA PLAN Glavna uprava za plan1951-1953.1951-1953.FNRJ
108 GLAVNE DIREKCIJE SAVEZNE INDUSTRIJE MOTORA Glavne i savezne uprave pri Ministarstvu industrije FNRJ, 1946-1947; Generalne i glavne direkcije Ministarstva industrije FNRJ, 1947-1948; Glavna direkcija savezne industrije motora, 1948-1950.1946-1950.1929-1952.FNRJ