početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
437 KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U PEČUJU Konzulat Kraljevine Jugoslavije (KSHS) u Pečuju, 1922-1941.1922-1941.1920-1941.Kraljevina Jugoslavija
772 KONZULAT KRALJEVINE SRBA HRVATA I SLOVENACA U DENVERU Konzulat Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca u Denveru1923-1924.1923-1924.Kraljevina SHS
102 KRAKOV STANISLAV Krakov Stanislav1895-1945.1917-1943.Kraljevina Jugoslavija
74 KRALJEV DVOR Kraljev dvor (Civilna kuća Njegovog Veličanstva Kralja) 1918-1941; Komesarijat Uprave Dvora 1941-1944; Kancelarija Kraljevskog namesništva 1945; Prinudna državna uprava Kraljevih dobara 1947-19471918-1945.1908-1948.kraljevina
448 KRALJEVSKI JUGOSLOVENSKI INFORMACIONI CENTAR U NJUJORKU Kraljevski jugoslovenski informacioni centar u Njujorku1942-1943.1943.Kraljevina Jugoslavija
85 MARKOVIĆ LAZAR Dr Lazar Marković, 1918-1942.1882-1955.1918-1942.Kraljevina Jugoslavija
100 MASONSKE LOŽE U JUGOSLAVIJI Nacionalna loža “Pobratim”, odnosno Velika loža Srba, Hrvata i Slovenaca “Jugoslvija” (od 1929. godine samo “Jugoslavija”), i Jevrejska Bene Berit Velika loža za Kraljevinu Jugoslaviju XVIII distrikta.1919-1940.1872-1958.Kraljevina Jugoslavija
138 MINISTARSKI SAVET KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ministarski savet Kraljevine jugoslavije1918-1941.1918-1941.Kraljevina Jugoslavija
161 MINISTARSTVO DRŽAVNIH NABAVKI VLADE FNRJ Ministarstvo trgovine i snabdevanja Vlade FNRJ; Ministarstvo državnih nabavki Vlade FNRJ; Savet za promet robom Vlade FNRJ.1949-1950.1948-1950.FNRJ
11 MINISTARSTVO ELEKTROPRIVREDE VLADE FNRJ Ministarstvo industrije Vlade FNRJ; Glavna uprava elektroprivrede (UPEL); Generalna direkcija Savezne elektroprivrede (GDSE); Ministarstvo elektroprivrede Vlade FNRJ (MINEL).1947-1950.1945-1950.FNRJ