početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 33

naziv fonda: KOMITET ZA SOCIJALNO STARANJE VLADE FNRJ

stvaraoci arhivske građe: Komitet za socijalno staranje Vlade FNRJ

granične godine fonda: 1946-1951.

granične godine građe: 1946-1951.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 82 fascikle, 60 knjiga

dužina fonda: 12

stanje građe: nekompletna u lošem stanju

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređena

obrađivač: Mr Žutić Nikola

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ, od 8.02.1946. godine, ustanovljen je Komitet za socijalno staranje.
Komitet je deo nadležnosti preuzeo od ukinutog Ministarstva socijalne politike FNRJ. Bio je nadležan za preduzimanje mera za jednoobrazno sprovođenje socijalnog osiguranja; vrhovni nadzor nad izvršenjem propisa o zbrinjavanju i zaštiti ratnih invalida i ostalih žrtava rata; rukovođenje saveznim invalidskim i drugim ustanovama socijalnog staranja; repatrijaciju; raspodelu socijalne pomoći iz saveznih sredstava na narodne republike; pomoć postradalim narodnim republikama; pripremanje i izradu nacrta zakona kao i uredaba, uputstava savezne vlade iz oblasti socijalnog staranja.
Komitet je rukovodio organizacijom Službe za repatrijaciju ratnih zarobljenika, prisilno odvedenih radnika, interniraca, osuđenika i drugih koje je okupator odveo iz Jugoslavije.
Ukazom o reorganizaciji Vlade FNRJ, br. 509 od 6.4.1951. godine, Komitet je ukinut, a poslovi ukinutog organa preneti su u nadležnost Saveta za narodno zdravlje i socijalnu politiku.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad