početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 97

naziv fonda: KOMISIJA ZA AGRARNU REFORMU I KOLONIZACIJU VLADE FNRJ, 1946-1948.

stvaraoci arhivske građe: Agrarni savet Vlade DFJ, 1945; Ministarstvo kolonizacije Vlade FNRJ, 1945-1946; Komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Vlade FNRJ, 1946-1948.

granične godine fonda: 1946-1948.

granične godine građe: 1945-1948.

period građe fonda: socijalistička Jugoslavija

količina arhivske građe: fascikli 43, jedinica opisa 418, registraturskih kniga 37.

dužina fonda: 5.3

stanje građe: dobro

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređen

obrađivač: Vasilije Kosić

informativno sredstvo: Inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Poslovi argrarne reforme i kolonizacije započeli su sa donošrnjem Privremenog zakona za agrarnu reformu i kolonizaciju od strane Privremene Narodne skupštine DFJ avgusta 1945. Tada je stvoren Agrarni savet DFJ, koji se bavio poslovima agrarne reforme i kolonizacije u DFJ. Praktična kolonizacija je počela u jesen 1945, samo u Vojvodini, a u ostalim delovima Jugoslavije samo je načelno postojala. Jedino je sprečen povratak starih kolonista na Kosovo i Metohiju, a iz svih krajeva Jugoslavije kolonizacija je provođena samo u Vojvodini, računajući tu i Baranju.
Agrarna reforma je počela u Jugoslaviji tek u 1946, kada je stvoreno Ministarstvo za agrarnu reformu i kolonizaciju Vlade FNRJ i ona je obuhvatila celu Jugoslaviju. Ovo Ministarstvo je tumačilo i sprovodilo agrarnu politiku i kolonizaciju Vlade FNRJ preko agrarnih tela u narodnim republikama, Autonomnoj pokrajini Vojvodini i Autonomnoj oblasti Kosovu i Metohiji. Pri ovom Ministarstvu sakupljali su se programi, izveštaji spiskovi kolonista i agrarnom reformom oduzetih zemljišnih poseda i naseljenih agrarnih interesenata, kao i statistički podaci o kolonizaciji i agrarnoj regormi u celoj Jugoslaviji. Značajni materijali potiču sa raznih sastanaka i sednica u Ministarstvu za agrarnu reformu i kolonizaciju Vlade FNRJ, koji su nezaobilazni u bilo kom istraživanju argrarne reforme i kolonizacije u Jugoslaviji 1945-1948.
Ministarstvo za agrarnu reformu i kolonizaciju je ukinuto 1948, a njegovi poslovi su prešli u nadležnost Ministarstva poljoprivrede Vlade FNRJ


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad