početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
139 GENERALNA DIREKCIJA ZA PROIZVODNJU I PRERADU NAFTE VLADE FNRJ Generalna direkcija za proizvodnju i preradu nafte vlade FNRJ1950-1951.1949-1951.FNRJ
131 GENERALNA DIREKCIJA ZA UGALJ MINISTARSTVA RUDARSTVA VLADE FNRJ Generalna direkcija za ugalj Ministarstva rudarstva FNRJ, 1947-1948.1947-1948.1947-1950.FNRJ
421 GENERALNI KONZULAT KJ U HAMBURGU Generalni konzulat Kraljevine Jugoslavije u Hamburgu, 1929-1932, 1938-1941.1929-1932, 1938-1941.1919-1941.Kraljevina Jugoslavija
765 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U BUENOS AJRESU Generalni konzulat KJ u Buenos Ajresu1922-1929.1919-1929.kraljevina.
411 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U CARIGRADU  1923-1945.1912-1947. 
414 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U ČIKAGU Generalni konzulat Kraljevine Jugoslavije u Čikagu1920-1945.1920-1945.Kraljevina Jugoslavija
430 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U JERUSALIMU Generalni konzulat Kraljevine Jugoslavije u Jerusalimu1936-1945.1937-1946.Kraljevina Jugoslavija
390 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U KEJPTAUNU Generalni konzulat u Kejptaunu1941-1945.1941-1946.kraljevina
420 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U MONTREALU Generalni konzulat Kraljevine SHS u Montrealu; Generalni konzulat Kraljevine Jugoslavije u Montrealu1918-1945.1918-1945.Kraljevina SHS, Kraljevina Jugoslavija.
449 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U NJUJORKU Generalni konzulat Kraljevine Jugoslavije u Njujorku1920-1945.1919-1945.Kraljevina Jugoslavija