početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
754 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE SHS U BUKUREŠTU Generalni konzulat Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Bukureštu, 1919-1929.1919-1929.1919-1929.Kraljevina Jugoslavija
76 CENTRALA INDUSTRIJSKIH KORPORACIJA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Centrala industrijskih korporacija Kraljevine Jugoslavije, 1923-1941.1923-1941.1922-1941.Kraljevina Jugoslavija
760 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE SHS U BUDIMPEŠTI Generalni konzulat Kraljevine SHS u Budimpešti1918-1929.1922-1929.kraljevina
765 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U BUENOS AJRESU Generalni konzulat KJ u Buenos Ajresu1922-1929.1919-1929.kraljevina
77 CENTRALNA UPRAVA ZA TRGOVINSKI PROMET SA INOSTRANSTVOM Centralna uprava za trgovinski promet sa inostranstvom Ministarstva trgovine i industrije Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, od 7. marta 1919. do 17. aprila 1920, ali je njegova likvidacija trajala do 1927.1919-1920.1919-1927.Kraljevina Jugoslavija
772 KONZULAT KRALJEVINE SRBA HRVATA I SLOVENACA U DENVERU Konzulat Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca u Denveru1923-1924.1923-1924.Kraljevina SHS
778 SAVEZNI DRŽAVNI TUŽILAC Savezni javni tužilac, Savezni državni tužilac1992-2003.1989-2003. 
784 ISELJENIČKO IZASLANSTVO KJ ZA JUŽNU AMERIKU U BUENOS AJRESU Iseljeničko izaslanstvo KJ za Južnu Ameriku u Buenos Ajresu 1926-1933.kraljevina
80 JOVAN JOVANOVIĆ -PIŽON Jovan Jovanović - Pižon, 1859-1939; Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Srbije 1870-1918; Ministarstvo inpostranih poslova Kraljevine Jugoslavije (KSHS)a, 1918-1939.1859-1939.1870-1939.Kraljevina Jugoslavija
81 STOŠOVIĆ DOBRIVOJE Stošović Dobrivoje1922-1942.1894-1942.Kraljevina Jugoslavija