početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 215

naziv fonda: SAVEZNO JAVNO TUŽILAŠTVO

stvaraoci arhivske građe: Savezno javno tužilaštvo

granične godine fonda: 1945-1992.

granične godine građe: 1945-1992.

period građe fonda: socjalistički

količina arhivske građe: 188 fascikli i 306 knjiga

dužina fonda: 19.2

stanje građe: dobro

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređen

obrađivač: LJUBICA VUKOVIĆ, BRANKO PUŠICA, PREDRAG KREJIĆ

informativno sredstvo: sumarno-analitički inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Početak postojanja Demokratske Federativne Jugoslavije kao komunističke države istovremeno je značio i raskid sa dotadašnjim pravnim sistemom. Novoj državi bili su potrebni organi koji će pokretati i izricati presude kao i štititi nov politički i ekonomski poredak. Iz tih razloga među prvim ustanovama koje su bile osnovane i neohodne za funkcionisanje države je Savezno javno tužilaštvo (215). Prvobitni naziv je bio Javno tužioštvo DFJ kada je 03.02.1945. godine doneta Odluka o njegovom ustanovljenju i nadležnosti. Sve vreme postojanja osnovna funkcija i nadležnost tužilaštva bila je da goni učinioce krivičnih dela, zaštita državnog i društveno-ekonomskog poretka kao i primena saveznih zakona na teritoriji SFRJ. Prestaje sa radom 14.08.1992. godine kada je promenio naziv u Savezni državni tužilac (778) a nestala je i država kojoj je odgovarao za svoj rad. Značaj arhivske građe je veliki, prvo taj period sada predstavlja istoriju, drugo radi se o pravosudnoj građi koja nije bila dostupna za izučavanje a veliki broj učesnika u raznim procesima i uopšte zainteresovanih stranaka predstavljaju dokaz o neophodnosti proučavanja. Kroz arhivsku građu Saveznog javnog tužilaštva možemo pratiti šta je i u kom trenutku državi bio prioritet po pitanju zaštite.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad