početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 130

naziv fonda: SAVEZNO IZVRŠNO VEĆE

stvaraoci arhivske građe: Savezno izvršno veće

granične godine fonda: 1953-1970.

granične godine građe: 1953-1970.

period građe fonda: FNRJ, SFRJ

količina arhivske građe: 1042 fascikli, 76 knjiga

dužina fonda: 970.3

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređena

obrađivač:

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Savezno izvršno veće (SIV) kao političko-izvršni organ Savezne narodne skupštine (SNS), osnovan je Ustavnim zakonom o osnovama društvenog i političkog uređenja i saveznim organima vlasti, 13. januara 1953. Po istom Zakonu nadležnost SIV je da se stara o izvršenju: saveznih zakona, saveznog društvenog plana, saveznog budžeta i dr. akata SNS; da donosi propise i preduzima mere radi njihovog izvršenja; utvrđuje predlog saveznog društvenog plana i saveznog budžeta i podnosi ih SNS; sastavlja i podnosi predloge zakona; određuje smernice za rad saveznih organa uprave; proglašava opšte pripravno stanje, opštu mobilizaciju i ratno stanje; raspolaže državnim rezervnim fondovima i dr. Na sednici Saveznog veća i Veća naroda SNS FNRJ, 14. januara 1953, izvršen je izbor predsednika Republike koji je istovremeno i predsednik SIV-a..
Prema Ustavu SFRJ, od 10. aprila 1963. SIV je organ Savezne skupštine kome se poverava političko-izvršna funkcija i odgovoran je za sprovođenje politike federacije.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad