početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 212

naziv fonda: SAVEZNI SUD

stvaraoci arhivske građe: Savezni sud

granične godine fonda: 1945-2003.

granične godine građe: 1945-2003.

period građe fonda: socijalistički

količina arhivske građe: 261 fascikla i 329 knjiga

dužina fonda: 37.5

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađen

obrađivač: Ljubica Vuković

informativno sredstvo: sumarno-alanitički inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Savezni sud osnovan je 13.2.1945. godine Odlukom Predsedništva AVNOJ-a. Za vreme svog postojanja pet puta je promenio ime. Prvobitni naziv bio je Vrhovni sud Demokratske Federativne Jugoslavije (1945), Vrhovni sud Federativne Narodne Republike Jugoslavije (1946), Savezni vrhovni sud (1953), Vrhovni sud Jugoslavije (1963), Savezni sud (1974). Pod imenom Savezni sud najduže je postojao.
Savezni sud od početka postojanja bio je poseban sudski organ čija se nadležnost protezala na celu zemlju, i uvek je bio najviši organ pravosuđa. Raspadom Jugoslavije sve savezne ustanove gube na značaju. Iako je formalno postojao i radio do 2003. godine bitno se promenio autoritet njegovih odluka, stavova i mišljenja. Definitivno je prestao sa radom 7.7.2004. godine kada je Ustavnom poveljom državne zajednice SCG čl. 46 na sednici konstituisan Sud Srbije i Crne Gore.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad