početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 14

naziv fonda: MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

stvaraoci arhivske građe: Ministarstvo unutrašnjih dela Kraljevine SHS; Ministarstvo unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije

granične godine fonda: 1918-1941.

granične godine građe: 1915-1941.

period građe fonda: kraljevina

količina arhivske građe: 244 fascikle, 138 knjiga, 6 kartoteka

dužina fonda: 32.1

stanje građe:

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađena

obrađivač:

informativno sredstvo: inventar, kartoteka

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Prva Uredba o organizaciji i nadležnostima Ministarstva unutrašnjih dela Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca doneta je 8. maja 1919. Godine na osnovu Kraljevog ukaza od 7. decembra 1918. godine Prema ovoj uredbi Ministarstvo unutrašnjih dela je vrhovna upravna i nadzorna vlast nad svim upravno-policijakim vlastima i organima u celoj zemlji. U nadležnost Ministarstva spadali su: unutrašnja uprava zemljom, nadzor nad samoupravnim telima i ustanovama, staranje o ličnoj, imovinskoj i državnoj bezbednosti i o javnom redu, miru i spokojstvu u zemlji, staranje da područne vlasti pravilno primenjuju zakone, raspravljanje administrativnih sporova i ostalih slučajeva koji su specijalnim zakonima stavljeni u nadležnost Ministarstva, staranje o javnom moralu, nadzor nad javnom pomoći i radom dobrotvornih društava, staranje o napretku bezbednosne struke i pripremanje zakonskih projekata i ostalog potrebnog materijala u tom cilju, kao i obavljanje svih ostalih poslova koji su specijalnim zakonom stavljeni u nadležnost Ministarstva unutrašnjih dela.
Ministarstvo je, prema pomenutoj uredbi, imalo sledeće organizacione jedinice: Kabinet ministra, Upravno odeljenje, Samoupravno odeljenje, Odeljenje za javnu bezbednost i Inspektorsko odeljenje. U okviru Ministarstva delovalo je i Odeljenje za Banat, Bačku i Baranju od 22. februara 1919. godine. Pored ovih odeljenja, krajem 1920. godine formirano je i Odeljenje državne zaštite. U Ministarstvu su bila i odeljenja koja su obavljala poslove policijake struke u pokrajinama: Odeljenje za Bosnu i Hercegovinu, Odeljenje za Hrvatsku i Slavoniju, Odeljenje za Dalmaciju, Odeljenje za Slavoniju i Računovodstvo.
U 1929. godini, u sklopu opšte reorganizacije vrhovne državne uprave, Ministarstvo je promenilo naziv u Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ministarstvo je imalo četiri odeljenja i Generalni inspektorat unutrašnje uprave: Odeljenje za državnu zaštitu, Odeljenje javne bezbednosti, Upravno odeljenje, Samoupravno odeljenje i Generalni inspektorat unutrašnje uprave (umesto ranijeg Inspektorskog odeljenja). U sastav Upravnog odeljenja ušao je Kabinet ministra. Tokom 1931. godine poslovi opšte statistike preneti su iz nadležnosti Predsedništva Ministarskog saveta u nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova. Poslednja reorganizacija Ministarstva izvršena je krajem 1940. godine, u sklopu provođenja mera ratne pripravnosti.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije delovalo je u zemlji do aprila 1941. godine. Odlaskom Vlade u emigraciju, Ministarstvo je delovalo u okviru Vlade u Londonu za period 1941-1945.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad