početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 69

naziv fonda: MINISTARSTVO VERA KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA

stvaraoci arhivske građe: Ministarstvo vera Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 1919-1929.

granične godine fonda: 1919-1929.

granične godine građe: 1918-1933.

period građe fonda: Kraljevina Jugoslavija

količina arhivske građe: 264 fascikle, 68 knjiga evidencije

dužina fonda: 34.3

stanje građe: dobro

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređen.

obrađivač: Vasilije Kosić

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Ministarstvo vera KSHS ustanovljeno je 7. decembra 1918. godine, a svoju unutrašnju organizaciju je dobilo 31. jula 1919. godine. Odlukom Ministarskog saveta KSHS od 8. decembra 1923. godine, u Ministarstvo vera KSHS prenete su nadležnosti za sve Ustavom KSHS priznate konfesije: pravoslavnu, rimokatoličku, muslimansku, dve evangelističke i jevrejsku.
Organizaciona struktura Ministarstva vera KSHS u 1919. godini bila je sledeća: opšte odeljenje, odeljenje za katoličku veroispovest, odeljenje za muslimansku veroispovest, odsek računovodstva. Stalni odbor za priznanje zaslužnima za otadžbinu bio je poseban organ Ministarstva vera KSHS. Uz priznate konfesije, ovo Ministarstvo bilo je nadležno i za verske škole u KSHS.
Na čelu Ministarstva vera bio je ministar, pod čijim se uputstvima i vrhovnim nadzorom i uz njegovu ustavnu orgovornost vršilo celokupno poslovanje.
Ministarstvo vera KSHS prestalo je da postoji 31. marta 1929. godine, a njegove poslove preuzelo je V odelenje (Versko odelenje sa četiri odseka) Ministarstva pravde.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad