početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 164

naziv fonda: MINISTARSTVO ŽELEZNICA VLADE FNRJ

stvaraoci arhivske građe: Ministarstvo železnica Vlade FNRJ

granične godine fonda: 1948-1951.

granične godine građe: 1948-1951.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 16 fascikli, 30 knjiga

dužina fonda: 2.2

stanje građe: očuvana

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađena

obrađivač: Branka Doknić

informativno sredstvo:

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Ministarstvo železnica Vlade FNRJ formirano je 11.12.1948. podelom dotadašnjeg Ministarstva saobraćaja.Osnovna delatnost Ministarstva, sem blagovremenog i sigurnog prevoza putnika i tereta, su bili poslovi dugoročnog i kratkoročnog planiranja investicija, izgradnje i eksploatacije železničkih pruga i celokupne železničke infrastrukture.Pod Ministarstvom su bile područne jedinice: Direkcije eksploatacija sa sedištem u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu, Vinkovcima, Skoplju, Novom Sadu, Nišu, Čačku, Šen-Petru, Karlovcu, Zrenjaninu, Mostaru i Jajcu sa kompletnom infrastrukturom i radionicama za održavanjem; Direkcija kola za spavanje, ručavanje i statičnim restoracijama sa svojim preduzećima; Glavna direkcija građenja sa građevinskim preduzećima; Glavna direkcija železničkih radionica sa industrijskim preduzećima; Zavod za projektovanje sa sekcijama za trasiranje i obelažavanje; Glavna direkcija za snadbevanje železničara (Beograd, Zagreb, Sarajevo, Skoplje, sa preduzećima i ekonomija); Zdravstvena služba železničara (Beograd, Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, Skoplje, sa bolnicama, lečilištima, poliklinikama i ambulantama); Štamparska preduzeća i železnički tehnikum. Ministarstvo železnica je ukinuto 6.4.1951., a njegovi poslovi su preneti na Savet za saobraćaj i veze Vlade FNRJ, a u okviru njega na Glavnu direkciju Jugoslovenskih železnica.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad