početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 3

naziv fonda: MINISTARSTVO ZA KONSTITUANTU

stvaraoci arhivske građe: Ministarstvo za konstituantu

granične godine fonda: 1945-1946.

granične godine građe: 1945-1946.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 9 fascikli, 2 knjige

dužina fonda: 0.8

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređena

obrađivač: Slobodanka Dojčinović

informativno sredstvo: sumarni inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Ministarstvo za konstituantu osnovano je 7.03.1945. godine Ukazom kraljevskih namesnika, na predlog Predsedništva AVNOJ-a o postavljenju Ministarskog saveta Vlade DFJ. Istim aktom Edvard Kardelj postavljen je za ministra ovog Ministarstva.
Ministarstvo za konstituantu pripremalo je ustavne propise i osnovne zakone i radilo na izgradnji celokupnog državnog sistema narodnooslobodilačkih odbora,
centralnih i federalnih organa. Osnovni zadatak Ministarstva bio je pripremanje
akata neophodnih za izbor i konstituisanje Ustavotvorne skupštine, kao i nacrta
prvog ustava nove države. U okviru Ministarstva za konstituantu formirano je
7.09.1945. godine savetodavno telo - Komisija za Ustav sa zadatkom da proučava pitanja u vezi sa izgradnjom državne organizacije i ostala ustavna pitanja, kao i da izradi Nacrt na osnovu koga će Ministarstvo za konstituantu izraditi predlog ustava i dostaviti ga vladi DFJ i Ustavotvornoj skupštini.
Donošenjem Ustava januara 1946. godine i formiranjem nove Vlade FNRJ
1.02.1946. prestao je rad Ministarstva za konstituantu, pošto je izvršilo svoj osnovni zadatak.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad