početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 151

naziv fonda: OPŠTE JUGOSLOVENSKO BANKARSKO DRUŠTVO A.D.

stvaraoci arhivske građe: Opšte jugoslovensko bankarsko društvo a.d.

granične godine fonda: 1927-1945.

granične godine građe: 1921-1946.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 104 fascikle

dužina fonda: 10

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređena

obrađivač: Vesna Aleksić

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Opšte jugoslovensko bankarsko društvo a.d. (OJBD) osnovano je Rešenjem Ministarstva trgovine i industrije SHS 29. decembra 1927. godine pretvaranjem nekadašnje zagrebačke i beogradske filijale bečke banke Wiener Bank-Verein u akcionarsko društvo domicilirano u Kraljevini SHS. Sedište OJBD je bilo u Beogradu, njegovi glavni zavodi u Zagrebu i Beogradu. OJBD se bavilo se trgovačkim, industrijskim, finansijskim i bankarskim poslovima u zemlji i inostranstvu. Na Zboru akcionara održanom 10. februara 1928. doneta su Pravila OJBD, dok su u 11 članu dati organi OJBD: Zbor akcionara, Upravni odbor, Direkcija i Nadzorni odbor. Na zboru akcionara 28. februara 1942. OJBD je promenilo ime u „Bankarsko društvo a.d. Beograd“. U maju 1945. Bankarsko društvo a.d stupilo je u likvidaciju, a svi poslovi društva nastali posle 4. novembra 1944. preneti su na Državnu industrijsku banku D.D.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad