početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 385

naziv fonda: POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U ARGENTINI - BUENOS AJRES

stvaraoci arhivske građe: Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Argentini – Buenos Ajres

granične godine fonda: 1928-1945.

granične godine građe: 1926-1945.

period građe fonda:

količina arhivske građe: 24 kutije arh. građe (2.90 m) i 9 knjiga evidencije (0.25 m)

dužina fonda: 3.15

stanje građe:

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivstički sređen

obrađivač: Lidija Opojevlić

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Poslanstvo KSHS, odnosno KJ, u Buenos Ajresu otvoreno je Ukazom od 29.02.1928. godine. Ideja o otvaranju ovog diplomatskog predstavništva u Argentini, potiče od generalnog konzula KSHS u Buenos Ajresu, zbog potreba političkog delovanja među jugoslovenskim iseljenicima u Argentini i celoj Južnoj Americi, ali i jačanja diplomatskih odnosa sa zemljama Južne Amerike. Ovo poslanstvo bilo je nadležno nad svim počasninm konzulatima KJ u Južnoj Americi, sve do osnivanja Poslanstva u Santjagu de Čile krajem 1935. godine i Rio de Ženeriu 1938. godine. Osim u Argentini, Poslanici su bili akreditovani i kod drugih južnoameričkih vlada.
Glavni zadatak Poslanstva, osim redovnih poslova predstavništva tog ranga, bio je rad sa mnogobrojnim iseljenicima u Argentini, Čileu, Brazilu i drugim južnoameričkim državama. Osim redovnih administrativnih poslova, Poslanstvo je pre svega trebalo da kontroliše i usmerava iseljenike i njihova kulturno-prosvetna društva, što čvršće ih vezivajući za jugoslovensku državu. U svom političkom delovanju najveću ulogu je imao rad na suzbijanju i praćenju antidržavnih političkih snaga. Delovanje tog dela iseljenika najviše se očitovao kroz osnivanje raznih društava sa separatističkim karakterom i štampu. U tome su prednjačili hrvatski separatisti, posebno u Argentini (Hrvatski iseljenički dom, Hrvatski domobran i dr), VMRO, crnogorski separatisti i dr.
Arhivska građa ovog fonda pre svega ima značaj u proučavanju društvenih, ekonomskih i političkih prilika među iseljenicima, kao i delovanja antidržavnih snaga u Južnoj Americi. Takođe ima određen značaj u produbljivanju znanja o političkim događajima u Argentini, a manjoj meri i ostalim državama, tridesetih i četrdesetih godina XX veka.
Velike teškoće u ostvarivanju svojih zadataka, zbog širokog polja nadležnosti u stvarnom i teritorijalnom smislu, kao i zbog nedostatka broj činovnika, karakterisali su rad ovog Poslanstva sve vreme njegovog postojanja.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad