početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 305

naziv fonda: POPOVIĆ ĐURA

stvaraoci arhivske građe: Popović Đura

granične godine fonda: 1892-1961.

granične godine građe: 1910, 1911, 1918-1939.

period građe fonda: Kraljevina Jugoslavija

količina arhivske građe: 5 fascikli

dužina fonda: 6.3

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređena

obrađivač: Kolet Smiljanić

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Đura Popović rođen je u Beogradu 21.02.1892. godine. Osnovnu školu završio je u rodnom gradu. Studirao je pravne nauke u Lozani i političke nauke u Parizu,
doktoriravši na temu "Sastav Saveta Lige Naroda" na Pravnom fakultetu u Lozani.
Za vreme studija aktivno je učestvovao u radu Jugoslovenske akademske omladine u Švajcarskoj. Osnivač je i prvi predsednik Jugoslovenskog udruženja "Skerlić" u Lozani. Dve godine, 1921-1922, radio je na pariskoj agregaciji prava.
Od 1921. stalni je član Glavnog sekretarijata Lige naroda i njene informativne sekcije. U tom svojstvu često je putovao i upoznavao javnost sa radom i ciljevima
Lige Naroda. Napisao je niz studija iz oblasti političke i socijalne ekonomije.
Nakon prestanka rada u Generalnom sekretarijatu Lige Naroda predavao je međunarodno javno pravo na Pravnom fakultetu u Subotici, u svojstvu vanrednog profesora. Period rata proveo je u Beogradu gde je sa grupom profesora Univerziteta zastupao antigermanske stavove. Zbog toga je jedno vreme bio zatvoren u logoru na Banjici. Pred kraj rata uspeo je da ode u Francusku gde je predavao međunarodno javno pravo. U Parizu je ostao do 1959. godine kada se vratio u zemlju. Tu je i umro 1961. godine.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad