početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 72

naziv fonda: NARODNA SKUPŠTINA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

stvaraoci arhivske građe: Privremeno Narodno predstavništvo KSHS, Ustavotvorna narodna skupština, Narodna skupština KSHS, Narodna skupština Kraljevine Jugoslavije

granične godine fonda: 1919-1945.

granične godine građe: 1919-1947.

period građe fonda: Kraljevina Jugoslavija

količina arhivske građe: 134 fascikle, 79 knjiga

dužina fonda: 16.55

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređen

obrađivač: Radosav Jovanović

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Prvi tvorac fonda bilo je Privremeno narodno predstavništvo Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca koje je konstituisano 1. marta 1919. od poslanika poslednjeg saziva Narodne skupštine Kraljevine Srbije i predstavnika: Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba, Narodnog vijeća Bosne i Hercegovine, Velike narodne skupštine srpskog naroda Crne Gore i Narodne skupštine Banata, Bačke i Baranje i pojedinih predstavnika iz svih krajeva KSHS. U leto 1920. preimenovano je u Privremeno narodno predstavništvo Kraljevine SHS, postojalo je do raspuštanja 28. novembra 1920. Nakon izbora za Ustavotvornu skupštinu KSHS od 28. novembra, 12. decembra 1920, konstituisana je Ustavotvorna skupština KSHS, koja je 28. juna 1921. donela Ustav KSHS. Ustavotvorna skupština radila je do 2. jula 1921, kada je pretvorena u Narodnu skupštinu KSHS. Narodna skupština KSHS je od 2. jula 1921, u redovnim i vanrednim sazivima, radila po sastancima i odborima do 19. oktobra 1929. Kralj Aleksandar I Karađorđević ukinuo je proglasom od 6. januara 1929. Narodna skupština nije postojala od 6. januara 1929. do 3. septembra 1931, kada je donet Oktroisani ustav Kraljevine Jugoslavije. Ustavom je Narodno predstavništvo KJ postalo dvodomno telo sastavljeno od Senata i Narodne skupštine KJ. Posle izbora od 8. novembra 1931, Narodna skupština KJ se konstituisala 7. decembra 1931. Od 7. decembra 1931. do 23. marta 1939. Narodna skupština je radila u redovnim i vanrednim sazivima. Ukazom kraljevskih namesnika KJ, Narodna skupština KJ je raspuštena 26. avgusta 1939. na neodređeno vreme. Od tada, Narodna skupština KJ se nikada više nije birala, sastajala ni radila. Formalno, Narodna skupština KJ nije ukinuta do početka Drugog svetskog rata u Jugoslaviji 6. aprila 1941, kao ni u toku toga rata. Po sporazumu predsednika Ministarskog saveta KJ dr Ivana Šubašića i predsednika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije Josipa Broza Tita od 1. novembra 1944. u Beogradu, narodni poslanici Narodne skupštine KJ iz njenog poslednjeg saziva iz 1939. (koji nisu bili kompromitovani saradnjom sa okupatorima u toku Drugog svetskog rata), ušli su u sastav Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije. Primanjem pojedinih narodnih poslanika Narodne skupštine KJ u sastav AVNOJ-a - Narodna skupštine KJ je pravno nestala. To primanje je trajalo od 7. marta 1945. (kada je stvoren zajednički Ministarski savet Demokratske Federativne Jugoslavije) do 7. avgusta 1945, odnosno do Trećeg zasedanja AVNOJ-a, koje je 10. avgusta 1945. pretvoreno u Privremenu narodnu skupštinu DFJ.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad