početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
396 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U MAĐARSKOJ - BUDIMPEŠTA Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Mađarskoj - Budimpešta1920-1941.1918-1941.kraljevina
4 SAVET ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO VLADE FNRJ Povereništvo NKOJ-a za šumarstvo, 1944/45; Pov. NKOJ-a za poljop., 1944/45; Min. polj. DFJ, 1945/46; Min. šumar. DFJ, 1945/46; Min. poljop. i šum. FNRJ, 1946/47; Savet za polj. i šum. Vlade FNRJ, 1950/52; Min. polj. FNRJ, 1948/50; Min. šum. FNRJ, 1948/50.1950-1953.1944-1953.socijalistička Jugoslavija
40 PRIVREDNI SAVET VLADE FNRJ Privredni savet Vlade FNRJ1944-1953.1944-1953.FNRJ
406 ZEČEVIĆ MIODRAG Zečević Miodrag1964-1992.1964-1992.FNRJ, SFRJ, SRJ
41 SAVEZNA PLANSKA KOMISIJA Komisija za privrednu obnovu zemlje pri Privrednom savetu DFJ, 1945-1946; Savezna planska komisija, 1946-1951.1946-1951.1944-1951.Socijalistička Jugoslavija
410 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U ŽENEVI Počasni generalni konzulat Kraljevine Jugoslavije u Ženevi1918-1945.1918-1945.kraljevina
411 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U CARIGRADU  1923-1945.1912-1947. 
414 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U ČIKAGU Generalni konzulat Kraljevine Jugoslavije u Čikagu1920-1945.1920-1945.Kraljevina Jugoslavija
420 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U MONTREALU Generalni konzulat Kraljevine SHS u Montrealu; Generalni konzulat Kraljevine Jugoslavije u Montrealu1918-1945.1918-1945.Kraljevina SHS, Kraljevina Jugoslavija.
421 GENERALNI KONZULAT KJ U HAMBURGU Generalni konzulat Kraljevine Jugoslavije u Hamburgu, 1929-1932, 1938-1941.1929-1932, 1938-1941.1919-1941.Kraljevina Jugoslavija