početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
33 KOMITET ZA SOCIJALNO STARANJE VLADE FNRJ Komitet za socijalno staranje Vlade FNRJ1946-1951.1946-1951.FNRJ
333 GLAVNA DRŽAVNA ARBITRAŽA Glavna državna arbitraža1947-1954.1946-1954.FNRJ
334 MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije1918-1945.1915-1941.Kraljevina Jugoslavija
339 DELEGACIJA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE PRI KOMISIJI ZA REPARACIJE U PARIZU Delegacija Kraljevine Jugoslavije pri Komisiji za reparacije u Parizu1919-1930.1919-1930.Kraljevina Jugoslavija
341 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U VELIKOJ BRITANIJI – LONDON Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Velikoj Britaniji - London1919-1945.1919-1946.Kraljevina Jugoslavija
35 GLAVNA INVALIDSKA UPRAVA GLAVNA INVALIDSKA UPRAVA, INVALIDSKO ODELJENJE MINISTARSTVA NARODNE ODBRANE FNRJ1945-1950.1945-1950.FNRJ
36 SAVET ZA NARODNO ZDRAVLJE I SOCIJALNU POLITIKU VLADE FNRJ Savet za narodno zdravlje i socijalnu politiku vlade FNRJ1951-1953.1948-1953.FNRJ
37 STOJADINOVIĆ MILAN dr Milan Stojadinović1881-1961.1914-1944.Kraljevina Jugoslavija
370 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U TURSKOJ - CARIGRAD Poslanstvo Kraljevine Srbije u Turskoj, 1890-1918; Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije (KSHS) u Turskoj, 1918-1945.1918-1945.1890-1945.kraljevina Jugoslavija
371 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA - VAŠINGTON Kraljevina Srbija, Kraljevina Jugoslavija, Demokratska Federativna Jugoslavija, Federativna Narodna Republika Jugoslavija;1918-1945.1917-1945.kraljevina