početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
117 CENTRALNO VEĆE SAVEZA SINDIKATA JUGOSLAVIJE Centralno veće Saveza sindikata Jugoslavije;1945-1990.1944-1960.FNRJ
124 APOTEKARSKA KOMORA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Apotekarska komora Kraljevine Jugoslavije1925-1941.1927-1941.Kraljevina Jugoslavija
125 DRŽAVNA HIPOTEKARNA BANKA Uprava fondova Kraljevine Srbije, Uprava fondova Kraljevine SHS, Državna hipotekarna banka KJ, Državna hipotekarna banka1918-1946.1898-1946.Kraljevina Jugoslavija, FNRJ
126 DIREKCIJA JUGOSLOVENSKE SLOBODNE ZONE U SOLUNU Jugoslovenska slobodna zona u Solunu1923-1941, 1945-1976.1945-1976.FNRJ
127 KOMISIJA ZA VANREDNI UVOZ PREHRAMBENIH ARTIKALA VLADE FNRJ Komisija za vanredni uvoz prehrambenih artikala Vlade FNRJ1950-1952.1950-1952.FNRJ
128 SAVEZNA DRŽAVNA ARBITRAŽA Savezna državna arbitraža1947-1954.1947-1954.FNRJ
129 GLAVNA UPRAVA ZA PLAN Glavna uprava za plan1951-1953.1951-1953.FNRJ
130 SAVEZNO IZVRŠNO VEĆE Savezno izvršno veće1953-1970.1953-1970.FNRJ, SFRJ
131 GENERALNA DIREKCIJA ZA UGALJ MINISTARSTVA RUDARSTVA VLADE FNRJ Generalna direkcija za ugalj Ministarstva rudarstva FNRJ, 1947-1948.1947-1948.1947-1950.FNRJ
133 GLAVNA DIREKCIJA SAVEZNE INDUSTRIJE VATROSTALNOG MATERIJALA Glavna direkcija za nemetale Ministarstva rudarstva FNRJ; Glavna direkcija savezne industrije vatrostalnog materijala.1947-1950.1947-1951.FNRJ