početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
430 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U JERUSALIMU Generalni konzulat Kraljevine Jugoslavije u Jerusalimu1936-1945.1937-1946.Kraljevina Jugoslavija
437 KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U PEČUJU Konzulat Kraljevine Jugoslavije (KSHS) u Pečuju, 1922-1941.1922-1941.1920-1941.Kraljevina Jugoslavija
439 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U KANADI - OTAVA Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Kanadi - Otava 1941-1945 (1942-1944)1942-1944.1941-1945.Kraljevina Jugoslavija
44 GENERALNA DIREKCIJA ZA NAFTU I PLIN MINISTARSTVA RUDARSTVA VLADE FNRJ Glavna direkcija za naftu i plin Ministarstva rudarstva FNRJ; Generalna direkcija za naftu i plin Ministarstva rudarstva FNRJ.1947-1950.1947-1950.1947-1950.
448 KRALJEVSKI JUGOSLOVENSKI INFORMACIONI CENTAR U NJUJORKU Kraljevski jugoslovenski informacioni centar u Njujorku1942-1943.1943.Kraljevina Jugoslavija
449 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U NJUJORKU Generalni konzulat Kraljevine Jugoslavije u Njujorku1920-1945.1919-1945.Kraljevina Jugoslavija
49 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA VLADE FNRJ Povereništvo za sudstvo NKOJ, Ministarstvo pravosuđa DFJ, Ministarstvo pravosuđa FNRJ1945-1953.1943-1953.DFJ, FNRJ
50 PREDSEDNIŠTVO VLADE FNRJ Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije, Predsedništvo Privremene vlade DFJ, Predsedništvo Vlade FNRJ.1944-1953.1942-1953.FNRJ
52 UPRAVA ZA SPOLJNU TRGOVINU FNRJ Ministarstvo spoljne trgovine Vlade FNRJ, Sekretarijat Ministarstva za inostrane poslove Vlade FNRJ, Zavod za planiranje Vlade FNRJ, Savezni državni sekretarijat za poslove narodne privrede, Savezna trgovinska komora i Uprava za spoljnu trgovinu FNRJ.1953-1956.1953-1956.FNRJ
532 GLAVNA UPRAVA POMORSTVA Pomorsko odeljenje Ministarstva saobraćaja DFJ; Glavna uprava pomorstva DFJ1945-1946.1944-1946.DFJ