početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.



oznaka fonda: 333

naziv fonda: GLAVNA DRŽAVNA ARBITRAŽA

stvaraoci arhivske građe: Glavna državna arbitraža

granične godine fonda: 1947-1954.

granične godine građe: 1946-1954.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 35 fascikli, 25 knjiga

dužina fonda: 5

stanje građe: kompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređen

obrađivač: Miroslava Medaković

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Glavna državna arbitraža osnovana je Zakonom o rešavanju imovinskih sporova putem državne arbitraže, 12. decembra 1946. kao najviši organ u hijerarhiji državne arbitraže. Preko nje su kao i preko arbitraže uopšte, rešavani sporovi između privrednih subjekata u periodu planske privrede, a u nedostatku postojanja privrednih sudova. Glavna državna arbitraža je pored rešavanja određenih imovinskih sporova i donošenja odluka, neposredno je upravljala Saveznom državnom arbitražom, ali i izdavala Opšta uputstva i zbornike uzansi. Takođe je vršila nadzor i rukovođenje nad pravilnošću rada i jedinstvom načela u postupku donošenja arbitražnih odluka. Donošenjem Zakona o privrednim sudovima 5. jula 1954. i njegovim stupanjem na snagu, Glavna državna arbitraža prestaje da postoji. Kao njen pravni sledbenik počinje sa radom Vrhovni privredni sud.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad