početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
3 MINISTARSTVO ZA KONSTITUANTU Ministarstvo za konstituantu1945-1946.1945-1946.FNRJ
305 POPOVIĆ ĐURA Popović Đura1892-1961.1910, 1911, 1918-1939.Kraljevina Jugoslavija
31 KOMITET ZA ZAŠTITU NARODNOG ZDRAVLJA Komitet za zaštitu narodnog zdravlja Vlade FNRJ1946-1951.1946-1951.socijalistički period
313 MINISTARSTVO PROSVETE VLADE FNRJ Ministarstvo prosvete Vlade FNRJ1945-1946.1944-1946.FNRJ
314 KOMITET ZA KULTURU I UMETNOST VLADE FNRJ Komitet za kulturu i umetnost Vlade FNRJ.1946-1948.1946-1948.FNRJ
315 KOMITET ZA ŠKOLE I NAUKU PRI VLADI FNRJ Komitet za škole i nauku pri Vladi FNRJ1946-1948.1945-1948.FNRJ
317 SAVET ZA NAUKU I KULTURU VLADE FNRJ Savet za nauku i kulturu Vlade FNRJ1950-1953.1945-1953.FNRJ
318 SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE I KULTURU Sekretarijat za prosvetu (1953-1956); Sekretarijat SIV za prosvetu i kulturu (1956-1963); Savezni sekretarijat za prosvetu i kulturu (1963-1965); Savezni sekretarijat za obrazovanje i kulturu (1965-1967).1954-1967.1926-1971.FNRJ, SFRJ
319 SAVEZNI SAVET ZA OBRAZOVANJE I KULTURU Savezni savet za obrazovanje i kulturu1967-1971.1961-1971.socijalistički (SFRJ)
320 SAVEZNI KOMITET ZA NAUKU I KULTURU Savezni komitet za nauku i kulturu Vlade SFRJ1974-1978.1966–1978.period SFRJ