početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
784 ISELJENIČKO IZASLANSTVO KJ ZA JUŽNU AMERIKU U BUENOS AJRESU Iseljeničko izaslanstvo KJ za Južnu Ameriku u Buenos Ajresu 1926-1933.kraljevina
80 JOVAN JOVANOVIĆ -PIŽON Jovan Jovanović - Pižon, 1859-1939; Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Srbije 1870-1918; Ministarstvo inpostranih poslova Kraljevine Jugoslavije (KSHS)a, 1918-1939.1859-1939.1870-1939.Kraljevina Jugoslavija
81 STOŠOVIĆ DOBRIVOJE Stošović Dobrivoje1922-1942.1894-1942.Kraljevina Jugoslavija
83 SAVA N. KOSANOVIĆ Sava N. Kosanović, 1894-1956; Emigrantska vlada Kraljevine Jugoslavije 1941-1945; Narodna skupština FNRJ, 1946-1948; Savezno izvršno veće, 1953-1956.1894-1956.1928-1956.Kraljevina i Socijalistička Jugoslavija
85 MARKOVIĆ LAZAR Dr Lazar Marković, 1918-1942.1882-1955.1918-1942.Kraljevina Jugoslavija
875 POČASNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U PARANI Počasni konzulat KJ u Parani, Poslanstvo KJ u Argentini - Buenos Ajres, Generalni konzulat u Buenos Ajresu.1928-1940.1928-1940.Kraljevina Jugoslavija
96 USTANOVE AGRARNE REFORME KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ministarstvo za agrarnu reformu Kraljevine SHS, 1919-1929; Ministarstvo poljoprivrede Kraljevine Jugoslavije, 1929-1941; Komisija za likvidaciju agrarne reforme-Petrovgrad, 1931-1944.1919-1929.1913-1944.KSHS, KJ
97 KOMISIJA ZA AGRARNU REFORMU I KOLONIZACIJU VLADE FNRJ, 1946-1948. Agrarni savet Vlade DFJ, 1945; Ministarstvo kolonizacije Vlade FNRJ, 1945-1946; Komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Vlade FNRJ, 1946-1948.1946-1948.1945-1948.socijalistička Jugoslavija
99 ROTARY INTERNATIONAL - 77 DISTRIKT Rotary International - 77. district1928-1940.1928-1940.Kraljevina Jugoslavija