početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
147 SAVEZNA KOMISIJA ZA PREGLED FILMOVA Savezna komisija za pregled filmova1949-1971.1944-1971.FNRJ
15 PREZIDIJUM NARODNE SKUPŠTINE FNRJ Izvršni odbor i Predsedništvo AVNOJ-a, 1942-1945; Predsedništvo Privremene narodne skupštine DFJ, 1945-1946; Predsedništvo Ustavotvorne narodne skupštine Jugoslavije, 1945-1946; Prezidijum Narodne skupštine FNRJ, 1946-1964.1946-1957.1942-1957.FNRJ
151 OPŠTE JUGOSLOVENSKO BANKARSKO DRUŠTVO A.D. Opšte jugoslovensko bankarsko društvo a.d.1927-1945.1921-1946.FNRJ
16 MINISTARSTVO TEŠKE INDUSTRIJE VLADE FNRJ Ministarstvo industrije Vlade FNRJ, 1946-1948; Ministarstvo teške industrije Vlade FNRJ, 1948-1950.1948-1950.1945-1950.Socijalistička Jugoslavija
161 MINISTARSTVO DRŽAVNIH NABAVKI VLADE FNRJ Ministarstvo trgovine i snabdevanja Vlade FNRJ; Ministarstvo državnih nabavki Vlade FNRJ; Savet za promet robom Vlade FNRJ.1949-1950.1948-1950.FNRJ
163 MINISTARSTVO TRGOVINE I SNABDEVANJA VLADE FNRJ Povereništvo NKOJ-a za narodnu privredu, 1943-1944; Povereništva za: trgovinu i industriju; socijalnu politiku; za ishranu; za trgovinu i snabdevanje 1944-1945; Ministarstvo trgovine i snabdevanje DFJ i, Ministarstvo trgovine i snabdevanja FNRJ, 1946-19501946-1950.1944-1950.FNRJ
164 MINISTARSTVO ŽELEZNICA VLADE FNRJ Ministarstvo železnica Vlade FNRJ1948-1951.1948-1951.FNRJ
167 SAVET ZA PROMET ROBOM VLADE FNRJ Savet za promet robom Vlade FNRJ (1950-1953)1950-1953.1950-1953.FNRJ
17 MINISTARSTVO INDUSTRIJE VLADE FNRJ Povereništvo NKOJ-a za trgovinu i industriju, 1944-1945; Povereništvo NKOJ-a za industriju, 1945; Ministarstvo industrije DFJ 1945; Ministarstvo industrije FNRJ, 1945-1948.1944-1948.1945-1948.DFJ, FNRJ
170 SAVET ZA ZAKONODAVSTVO I IZGRADNJU NARODNE VLASTI VLADE FNRJ Savet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Vlade FNRJ i Komitet za zakonodavstvo i izgradnju vlasti Vlade FNRJ1950-1953.1945-1954.FNRJ