početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
373 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U ITALIJI - RIM Poslanstvo Kraljevine Srbije u Italiji, 1918; Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije (KSHS) u Italiji, 1918-1941.1918-1941.1918-1941.Kraljevina Jugoslavija
38 CENTRALNI PRESBIRO PREDSEDNIŠTVA MINISTARSKOG SAVETA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Centralni presbiro Predsedništva Ministarskog saveta KJ, Opšta državna obaveštajna služba.1929-1941.1903-1941.Kraljevina Jugoslavija
380 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U PORTUGALIJI - LISABON Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Portugaliji- Lisabon1941-1945.1941-1945.Kraljevina Jugoslavija
382 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U ŠVEDSKOJ - STOKHOLM Poslanstvo Kraljevine Srbije u Švedskoj; Poslanstvo KSHS u Švedskoj; Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Švedskoj - Stokholm.1918-1920, 1937-1945.1917-1920, 1937-1945.kraljevina
385 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U ARGENTINI - BUENOS AJRES Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Argentini – Buenos Ajres1928-1945.1926-1945. 
388 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U FRANCUSKOJ - PARIZ Poslanstvo Kraljevine Srbije u Francuskoj, 1917-1818; Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije (KSHS), 1918-1941.1917-1941.1918-1945.kraljevina Jugoslavija
39 MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I NARODNOG ZDRAVLJA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ministarstvo za socijalnu politiku KSHS, 1918-1929; Ministarstvo narodnog zdravlja KSHS, 1918-1929; .Ministarstvo socijalne politike i narodnog zdravlja KJ, 1929-1945.1919-1945.1919-1945.Kraljevina Jugoslavija
390 GENERALNI KONZULAT KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U KEJPTAUNU Generalni konzulat u Kejptaunu1941-1945.1941-1946.kraljevina
392 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U BELGIJI - BRISEL Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Belgiji, 1918-1945.1918-1945.1929-1941.Kraljevina Jugoslavija
395 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U RUMUNIJI - BUKUREŠT Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije (KSHS), 1918-1941.1918-1941.1919-1942.Kraljevina Jugoslavija