početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 370

naziv fonda: POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U TURSKOJ - CARIGRAD

stvaraoci arhivske građe: Poslanstvo Kraljevine Srbije u Turskoj, 1890-1918; Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije (KSHS) u Turskoj, 1918-1945.

granične godine fonda: 1918-1945.

granične godine građe: 1890-1945.

period građe fonda: kraljevina Jugoslavija

količina arhivske građe: 57 fascikli, 57 knjiga

dužina fonda: 8.84

stanje građe: dobro

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađena

obrađivač: Župančić Tonka

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Stupanjem Otomanske imperije u rat na strani Nemačke i Austro-Ugarske, u novembru 1914. godine, prekinuti su diplomatski odnosi Kraljevine Srbije sa Turskom. Interese Kraljevine Srbije u Turskoj za vreme Prvog svetskog rata, do 1917. godine, zastupale su SAD.
Ratno stanje u Turskoj, posleratni odnosi na Balkanu, nerešena pitanja otomanskog duga i dr., usporavali su uspostavljanje punih diplomatskih odnosa između Turske i novostvorene Kraljevine SHS. Do uspostavljanja punih diplomatskih odnosa sa Turskom, Vlada Kraljevine SHS je imala diplomatsko predstavništvo na čijem čelu se nalazio otpravnik poslova.
Ugovor o miru i prijateljstvu između Kraljevine SHS i Republike Turske potpisan je u Ankari 28. oktobra 1925. a ratifikovan 1. februara 1926. godine. Nakon uspostavljanja punih diplomatskih odnosa, ukazom od 8. juna 1926 godine, postavljen je prvi poslanik Kraljevine SHS u Republici Turskoj. Ukazom od 23. avgusta 1939. godine, nakon postignute saglasnosti između dve vlade da se nivo diplomatske misije podigne na viši rang, umesto Kraljevskog poslanstva u Turskoj otvorena je Ambasada Kraljevine Jugoslavije.
Ukazom Kraljevskih namesnika od 20. avgusta 1945. godine, nakon demisije ambasadora Kraljevine Jugoslavije, postavljen je ambasador Demokratske Federativne Jugoslavije u Turskoj, čime je okončan period postojanja i delovanja Ambasade Kraljevine Jugoslavije. Funkciju otpravnika poslova do kraja 1945. godine vršio je savetnik Ambasade.
Iz arhivske građe Fonda mogu se sagledavati odnosi Jugoslavije i Turske republike, kao i širi odnosi na Jugoistoku Evrope (Balkanu), od kraja Prvog svetskog rata 1918. do kraja Drugog svetskog rata 1945, i nezaobilazan je istorijski izvor.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad