početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 371

naziv fonda: POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA - VAŠINGTON

stvaraoci arhivske građe: Kraljevina Srbija, Kraljevina Jugoslavija, Demokratska Federativna Jugoslavija, Federativna Narodna Republika Jugoslavija;

granične godine fonda: 1918-1945.

granične godine građe: 1917-1945.

period građe fonda: kraljevina

količina arhivske građe: 85 kutija, 76 knjiga evidencija

dužina fonda: 12

stanje građe: dobro očuvana

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađen

obrađivač: Predrag Krejić

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Stvaranjem Kraljevine Jugoslavije 1. decembra 1918. god., poslanstvo Kraljevine Srbije u SAD koje je otvoreno u januaru 1917.god. preimenovano je i transformisano u Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije SHS odnosno Jugoslavije. U oktobru 1942.god. podignuto je na nivo ambasade. Sa proglašenjem Demokratske Federativne Jugoslavije 7. marta 1945.god. je faktički, a sa proglašenjem Federativne Narodne Republike Jugoslavije 29. novembra iste godine, i formalno prestalo da postoji kao diplomatsko predstavništvo Kraljevine Jugoslavije, odnosno ono je postalo ustanova socijalističke Jugoslavije.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad