početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 313

naziv fonda: MINISTARSTVO PROSVETE VLADE FNRJ

stvaraoci arhivske građe: Ministarstvo prosvete Vlade FNRJ

granične godine fonda: 1945-1946.

granične godine građe: 1944-1946.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 8 fascikli, 18 jedinica opisa

dužina fonda: 1

stanje građe: dobro očuvana

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađen

obrađivač: Ivan Hofman

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Ministarstvo prosvete je osnovano 7. marta 1945. formiranjem Vlade Demokratske Fedrativne Jugoslavije. Najvažniji zadatak Ministarstva bio je da obezbedi polazne osnove za sprovođenje kulturne politike Komunističke Partije Jugoslavije. Ministarstvo je u svojoj nadležnosti imalo utvrđivanje stepena ratne štete na ustanovama prosvete i kulture i njeno otklanjanje, obnavljalo je rad starih ustanova prosvete i kulture, ali na novim revolucionarnim osnovama, osnivalo je nove, revolucionarne, ustanove, organizovalo je kampanju narodnog prosvećivanja, organizovalo je slanje jugoslovenskih građana na studije u inostranstvo i uspostavilo je kulturno-prosvetnu saradnju sa inostranstvom. Ministarstvo prosvete FNRJ je ukinuto 31. januara 1946. činom proglašenja Ustava FNRJ. Poslove iz njegove nadležnosti i činovnike preuzeli su tada osnovani Komitet za kulturu i umetnost pri Vladi FNRJ (fond 314) i Komitet za škole i nauku pri Vladi FNRJ (fond 315).


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad