početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
134 GLAVNA DIREKCIJA SAVEZNE ELEKTROINDUSTRIJE Glavna uprava elektroindustrije, Glavna direkcija savezne elektroindustrije FNRJ1950-1951.1950-1951.FNRJ
137 SREDIŠNJA UPRAVA ZA POSREDOVANJE RADA Središnja uprava za posredovanje rada1927-1946.1923-1942, 1945-1946.Kraljevina Jugoslavija
138 MINISTARSKI SAVET KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ministarski savet Kraljevine jugoslavije1918-1941.1918-1941.Kraljevina Jugoslavija
139 GENERALNA DIREKCIJA ZA PROIZVODNJU I PRERADU NAFTE VLADE FNRJ Generalna direkcija za proizvodnju i preradu nafte vlade FNRJ1950-1951.1949-1951.FNRJ
14 MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ministarstvo unutrašnjih dela Kraljevine SHS; Ministarstvo unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije1918-1941.1915-1941.kraljevina
140 GENERALNA DIREKCIJA SAVEZNE METALNE INDUSTRIJE Generalna direkcija savezne metalne industrije1947-1950.1947-1950.FNRJ
141 ANTIFAŠISTIČKI FRONT ŽENA JUGOSLAVIJE Antifašistički front žena Jugoslavije, 1942-1953.1942-1955.1945-1953.FNRJ
142 SOCIJALISTIČKI SAVEZ RADNOG NARODA JUGOSLAVIJE Jedinstveni Narodnooslobodilački front Jugoslavije, 1944-1946; Narodni front Jugoslavije, 1946-1952; Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije, 1952-1990.1952-1960.1945-1960.Socijalistička Jugoslavija
145 SAVEZ STUDENATA JUGOSLAVIJE Savez studenata Jugoslavije.1951-1974.1951-1974, 1977.FNRJ
146 GENERALNA DIREKCIJA SAVEZNE HEMIJSKE INDUSTRIJE Glavna direkcija savezne hemijske industrije1947-1950.1946-1950.1946-1950.